Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
szkolnictwo wyższe
05.04.2011 10:42

Ta reforma ma zmienić oblicze polskiej nauki

Ustawa zwiększa konkurencyjność. Nasze dyplomy będą porównywalne z zachodnimi.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Łukasz Kamiński/ bpr.sejm.gov.pl)

*Zmiany dają uczelniom większą autonomię programową i większą swobodę w tworzeniu nowatorskich kierunków studiów. Uproszczona będzie ścieżka kariery naukowej, a na wszystkie uczelniane stanowiska zostaną wprowadzone konkursy. *

aktualizacja: 12:30

Zdaniem Bronisława Komorowski, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otwiera drogę do dobrych zmian w polskiej nauce. Jego zdaniem, ustawa zwiększa autonomię polskich uczelni wyższych oraz ich konkurencyjność. Prezydent zapowiedział, że będzie wspierał modernizację nauki polskiej i szkolnictwa wyższego, planowanej przez rząd.

Minister szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka tłumaczyła, że pod uwagę brano potrzeby studentów. Przekonywała jednak, że zyskają nie tylko oni.

POSŁUCHAJ BARBARY KUDRYCKIEJ:

Nowelizacja pozwoli na zwiększenie środków przeznaczonych na stypendia socjalne. Jednocześnie wprowadza się obowiązek płacenia za drugi kierunek studiów. Zwolnieni z opłat będą ci studenci, którzy na pierwszym kierunku uzyskali stypendium rektora za wyniki w nauce.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, dziękując prezydentowi za podpisanie reformy przekonywała, podkreślała rolę konsultacji, które były prowadzone ze studentami.

POSŁUCHAJ MINISTER KUDRYCKIEJ:


Ustawa wprowadza też między innymi opłaty za drugi kierunek studiów, przewiduje reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy.

Zmiany dają uczelniom większą autonomię programową i większą swobodę w tworzeniu nowatorskich kierunków studiów. Nowe mechanizmy wprowadzane są w oparciu o funkcjonujące w Europie tzw. Ramy Kwalifikacji. Dzięki Krajowym Ramom Kwalifikacji dyplomy polskich uczelni będą mogły być porównywane z dyplomami z innych krajów europejskich.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/223/t82143.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polacy;wierza;ze;na;studiach;dobrze;ucza,249,0,763129.html) Polacy wierzą, że na studiach dobrze uczą
Szkolnictwo wyższe będzie finansowane na dotychczasowych zasadach. Dodatkowe finansowanie uczelni będzie jednak zależeć od jakości kształcenia studentów. Więcej funduszy będzie rozdzielonych w drodze konkursów i kierowanych do najlepszych jednostek. Dodatkowe środki otrzymają te uczelnie publiczne i niepubliczne, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć wybitni uczeni, młodzi naukowcy, doktoranci i studenci.

Uproszczona będzie ścieżka kariery naukowej. Procedura zdobycia stopnia doktora habilitowanego skoncentruje się na realnych osiągnięciach i dorobku naukowym. Warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Zmiany wprowadzają też procedury konkursowe na wszystkie stanowiska na uczelniach. Mają też ułatwić sprowadzanie do Polski zagranicznych naukowców. Ograniczona będzie wieloetatowość. Drugi etat będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rektora. Nauczyciele akademiccy będą dodatkowo poddawani ocenie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Ocena będzie dokonywana nie rzadziej niż co 2 lata, a w przypadku profesorów raz na cztery lata.

Nowelizacja ma też zintegrować uczelnie z rynkiem pracy. Szkolnictwo wyższe zyskało możliwość kształcenia studentów przy udziale pracodawców, bądź na jego zamówienie. Uczelnie zostały też zobowiązane do przyjęcia zasad komercjalizacji wyników badań naukowych.

Część naukowców krytykuje nową ustawę. Zarzuca jej m.in. obniżenie standardów ścieżki naukowej i obawia się pogorszenia jakości kształcenia studentów. Zwraca też uwagę, że potrzeby rynku nie powinny wpływać na program kształcenia uniwersyteckiego.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/203/t103371.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/prezydent;za;emerytami;chce;zmiany;tego;co;podpisal,147,0,744339.html) Prezydent za emerytami, chce zmiany tego co podpisał Nie spodobał mu się zapis o konieczności wyboru - albo praca, albo emerytura.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/235/t134891.jpg ) ] (http://www.money.pl/emerytury/wiadomosci/artykul/prezydent;niezdecydowany;zastanawia;sie;nad;ofe,169,0,792489.html) Prezydent niezdecydowany. Zastanawia się nad OFE Komorowski uważa jednak, że rządowa propozycja nie stanowi zagrożenia dla wysokości emerytur.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/203/t103371.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/prezydent;popisal;nowele;reformy;nauki,61,0,654653.html) Prezydent popisał nowelę reformy nauki Nowe prawo poszerza katalog osób objętych lustracją o dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
Tagi: szkolnictwo wyższe, kraj, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz