Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Syndyk tylko z licencją

0
Podziel się:

Zarządzanie przedsiębiorstwami w upadłości możliwe będzie od dziś tylko po zaliczeniu egzaminu państwowego.

Syndyk tylko z licencją
(PAP/Stefan Kraszewski)

Najważniejszą kwalifikacją syndyka ma być umiejętność zarządzania firmą w gospodarce rynkowej.

Dziś wchodzi w życie ustawa o zawodzie syndyka.

| Obecnie na listę zarządców wpisywane są osoby, które spełniają kwalifikacje formalne: |
| --- |
| * - posiadają wykształcenie wyższe, * - mają co najmniej pięcioletni okres pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i wykazują się znajomością prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz finansów, z tym że dla osób z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym okres ten wynosi 3 lata, * - nie były karane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, * - nie figurują w wykazie osób, dla których orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni, * - nie zostały usunięte przez sąd na podstawie Prawa Upadłościowego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków syndyka. |

Na listę syndyków wpisywał do tej pory prezes sądu okręgowego - on też oceniał, czy kandydat spełnia wskazane w rozporządzeniu kryteria.

Egzamin państwowy zamiast uznaniowego wpisu

Nowa ustawa, poza rezygnacją z uznaniowego wpisu na rzecz egzaminu państwowego, wprowadza też zasadę, że kandydat musiał co najmniej przez trzy lata zarządzać przedsiębiorstwem po roku 1990 - czyli w warunkach gospodarki rynkowej.

Do tej pory konieczny do uzyskania wpisu na listę staż był zaliczony także wtedy, gdy kandydat pełnił jedynie stanowisko kierownicze za czasów PRL - nawet, jeśli zarządzaniem firmą w warunkach rynkowych nigdy się nie zajmował.

| Nowe zasady przyznawania licencji: |
| --- |
| Kandydat na syndyka musi: - posiadać niekwestionowane cechy o charakterze etycznym - być osobą niekaraną - posiadać tytuł magistra lub równoważny - przez co najmniej 5 lat zarządzać przedsiębiorstwem lub pracować na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem albo pełniła przez taki okres funkcje w postępowaniu układowym, upadłościowym i naprawczym - nie być dłużnikiem niewypłacalnym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - być - ze względu na stan zdrowia - zdolny do sprawowania funkcji syndyka. Licencję syndyka będą mogły otrzymać jedynie osoby spełniające podstawowe obowiązki wobec państwa i wykazujące należyty stosunek do reguł rządzących obrotem gospodarczym. |

wiadomości
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)