Notowania

pozew zbiorowy
25.07.2010 08:09

Skarb państwa drogo zapłaci za pozwy zbiorowe?

Skorzystają z nich przede wszystkim źle leczeni pacjenci.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kprm.gov.pl)

Ustawa miała być przede wszystkim narzędziem w rękach konsumentów w dochodzeniu swoich roszczeń w stosunku do przedsiębiorców, jednak w oparciu o nią wiele osób może kierować swoje roszczenia również wobec Skarbu Państwa.

Ustawa pozwala na dochodzenie w jednym postępowaniu roszczeń jednego rodzaju na rzecz co najmniej 10-osobowej grupy osób, jeżeli roszczenia te oparte są na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

19 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W postępowaniu grupowym można dochodzić roszczeń o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za produkt oraz z tytułu czynów niedozwolonych (z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych). W przeciwieństwie do ograniczenia przedmiotowego, ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń co do kręgu potencjalnych pozwanych.

Ustawodawca przygotował prawo, które może być mieczem obusiecznym. Ustawa pozwala bowiem w postępowaniu grupowym dochodzić roszczeń nie tylko w stosunku do przedsiębiorców, ale także Skarbu Państwa.

_ - Już teraz pojawiają się grupy pacjentów, które rozważają pozywanie Skarbu Państwa w związku z ich zdaniem błędnymi decyzjami urzędników, np. w zakresie refundowania kosztów ich leczenia, w wyniku których pacjenci ci ponieśli uszczerbek na zdrowiu. Skarb Państwa odpowiada bowiem za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Takie grupy obywateli o wspólnych interesach otrzymują teraz narzędzie ułatwiające im dochodzenie swoich roszczeń w postaci postępowań grupowych _ – powiedziała adwokat Ewa Rutkowska, partner współkierująca Praktyką Prawa Farmaceutycznego, Ochrony Zdrowia i Odpowiedzialności za Produkt w kancelarii Baker & McKenzie.

Czego mogą dotyczyć pozwy zbiorowe? Oprócz wspomnianych powyżej decyzji dotyczących refundacji leków, mogą to być także wszelkie roszczenia za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, takie jak np. wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

-_ Słyszymy o rozważaniu pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa chociażby przez powodzian z Sandomierza. Jeżeli grupowe dochodzenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa się upowszechni, to Skarb Państwa może mieć większy niż dotychczas problem z obroną przed takimi roszczeniami, a w konsekwencji także trudniejszą sytuację związaną z późniejszą wypłatą odszkodowań _ – dodaje radca prawny dr Marcin Asłanowicz, partner kancelarii Baker & McKenzie kierujący Praktyką Postępowań Sądowych.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t77991.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pierwszy;pozew;zbiorowy;trafil;do;sadu;w;piasecznie,236,0,645356.html) Pierwszy pozew zbiorowy trafił do sądu w Piasecznie Chcą ustalenia winnych zalania ich domów w czerwcu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/88/t77912.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/pozwy;zbiorowe;wykoncza;male;firmy,101,0,643941.html) Pozwy zbiorowe wykończą małe firmy? Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym pozwala występować konsumentom z pozwami zbiorowymi przeciw firmom. Mogą występować z nimi grupy poszkodowanych w wyniku m.in. zmowy cenowej.
Tagi: pozew zbiorowy, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz