Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
szkolnictwo w polsce
27.07.2012 11:28

Sejm za anonimowością danych w Systemie Informacji Oświatowej

Zwiększenie poziomu anonimowości danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i poradnie, zakłada znowelizowana dziś przez Sejm ustawa o nowym SIO.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

*Zwiększenie poziomu anonimowości danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i poradnie, zakłada znowelizowana dziś przez Sejm ustawa o nowym SIO. *

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 292 posłów, 31 było przeciw, 120 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją, do centralnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą.

Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Oznacza to, że informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast w bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały jedynie w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Szkoła lub placówka oświatowa będzie do bazy SIO przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W tym celu przedłożą dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany i po pozytywnym wyniku weryfikacji, przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego.

W nowelizacji zapisano także, że będzie prowadzona jedna lokalna baza danych SIO dla zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz dla szkół tam prowadzonych.

Doprecyzowano też procedury cofania upoważnienia dostępu do bazy danych SIO, zmieniono terminy przekazywania danych do SIO. Zrezygnowano także z gromadzenia w SIO danych szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych i konsulatach.

Sejm odrzucił w piątek poprawkę PiS prowadzącą do dalej posuniętej anonimowości danych o uczniach zbieranych w Systemie Informacji Oświatowej niż przewiduje rządowy projekt nowelizacji. Zgodnie z nią indywidualne dane o uczniach zgromadzone w lokalnych szkolnych, bazach danych SIO, nadal byłyby identyfikowane numerami PESEL uczniów. Jednak wszystkie przekazywane byłyby dalej - do centralnej bazy danych SIO - już tylko jako dane liczbowe.

Od przyjęcia lub odrzucenia tej poprawki PiS uzależnił swoje głosowanie nad całością projektu - w efekcie wstrzymał się od głosu.

Za odrzuceniem poprawki PiS głosowało 226 posłów, przeciw było 215, nikt nie wstrzymało się od głosu.

System Informacji Oświatowej funkcjonuje od 2005 r. Nową ustawę o SIO Sejm uchwalił w kwietniu 2011 roku. System w nowym kształcie ma zacząć działać w kwietniu 2013 r.

Nowa ustawa o SIO przewiduje, że w systemie obok danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz o nauczycielach, znajdą się m.in. dane indywidualne o uczniach, w tym tzw. dane wrażliwe. Ze względu na zakres i rodzaj zbieranych danych, ustawa wzbudziła kontrowersje w niektórych środowiskach. Krytycznie oceniała ją m.in. parlamentarna opozycja, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wniosek o zbadanie zapisów nowej ustawy o SIO skierowało do Trybunału Konstytucyjnego PiS.

W ubiegłym roku podczas prac nad projektem nowej ustawy o SIO MEN tłumaczyło, że wcześniejszy system z punktu widzenia obowiązujących standardów był już przestarzały. Według resortu edukacji nowy i nowoczesny system ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości. Nowelizacja ustawy o nowym SIO trafi teraz do Senatu.

Czytaj więcej w Money.pl
Będzie zmiana, by chronić dane uczniów Chodzi o system gromadzący dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.
Pogrom w szkołach. Uczniowie przerażeni Opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusz nowego testu jest tak trudny, że poruszył nawet pedagogów.
W szkole za milion dzieci płaczą bo... Szkołę założyła, bo nie mogła znaleźć placówki dla swoich dzieci. Renata Trojanowska sama przyznaje, że pomogła jej nieświadomość wyzwań i kosztów, jakie przyjdzie jej ponieść.
Tagi: szkolnictwo w polsce, uczniowie, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz