Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rzecznik praw dziecka
22.06.2013 07:56

Rzecznik Praw Dziecka ignoruje prawo?

- Nie podejmował tematu aborcji oraz wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków - argumentują posłowie PiS oceniając pracę Marka Michalaka.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)
Marek Michalak

Urząd Rzecznika Praw Dziecka w 2012 r. działał skutecznie - uważają posłowie PO i PSL. Z kolei posłowie PiS i SP zarzucali RPD Markowi Michalakowi, że nie podejmował tematu aborcji oraz wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Posłowie wysłuchali w Sejmie Informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2012 oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka.

Urszula Augustyn (PO) podkreśliła, że z danych statystycznych wynika, że urząd RPD działa skutecznie. _ W trakcie kadencji obecnego Rzecznika Praw Dziecka liczba zabójstw dzieci w Polsce spadła trzykrotnie, liczba dzieci pozostających w niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spadła o połowę, liczba małoletnich ofiar przemocy domowej według procedury Niebieskiej Karty, według danych policji w 2008 r. wynosiła ponad 47 tys., a w 2012 - 19 tys. _ - mówiła posłanka PO.

Oceniając działalność Michalaka, Piotr Walkowski (PSL) powiedział, że jego klub opowiada się za tym, aby Michalak pełnił funkcję RPD przez kolejną kadencję. Kadencja Michalaka jako RPD upłynie 25 lipca.

_ - Rzecznik zupełnie zdaje się ignorować art. 2 ust. 1 Ustawy o RPD, który mówi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Pan rzecznik nie powinien pozostawać bierny wobec kilkuset przypadków aborcji, czyli zabójstw dokonywanych w majestacie prawa na dzieciach nienarodzonych _ - mówił z kolei poseł Zbigniew Dolata (PiS). _ - Na pomoc rzecznika nie mogą liczyć także te dzieci, których życie zostało zapoczątkowane w wyniku sztucznego poczęcia, a następnie są zamrażane. Te zaniechania poważnie obciążają sumienie pana rzecznika _ - dodał Dolata.

Tadeusz Woźniak (SP) pytał RPD o jego działania związane z obniżeniem wieku szkolnego. _ - Co pan zrobił, by dzieci nie stawały się w Polsce tanią siłą roboczą? Czy wie pan, że urodzeni w drugiej połowie roku, którzy nie dostaną się po szkole średniej na studia, pójdą do pracy jako małoletni? A pan śpi panie rzeczniku i nie przeciwdziała temu _ - mówił Woźniak.

Artur Ostrowski (SLD) powiedział, że w liście otwartym kilka organizacji m.in. Fundacja Centrum Praw Ojca i Dziecka, Stowarzyszenie na rzecz Poszanowania Prawa Dziecka i Rodziny, Fundacja Mam Prawo Mieć Ojca apelują do posłów, by nie powoływać Michalaka na kolejną kadencję. _ Na ręce posłów, klubów poselskich wpływają listy od organizacji pozarządowych, które formułują hasła: rzeczniku naszych praw, co zrobiłeś, aby nie utrudniało do kontaktu dzieci z rodzicami _ - mówił Ostrowski.

Poseł Ruchu Palikota nie brał udziału w debacie.

Michalak podkreślił, że jako RPD działa w granicach prawa i nie ma wpływu m.in. na decyzje sądów.

Michalak mówił, że największa liczba spraw, które trafiły do biura RPD w ub. roku, miała związek z prawem do wychowania dziecka w rodzinie (ponad 15 tys. przypadków). Dotyczyły one m.in. ograniczenia tzw. adopcji ze wskazaniem, konfliktów o charakterze transgranicznycm, funkcjonowania placówek opiekuńczo wychowawczych, procedur przymusowego odebrania dziecka.

Michalak zwrócił uwagę, że art. 12 Konwencji Praw Dziecka, dotyczący wyrażania przez dziecko własnych poglądów w sprawach jego dotyczących, nie jest przestrzegany w polskiej praktyce społecznej. _ Niestety, niezasięganie opinii dziecka nadal jest widoczne w wielu postępowaniach prowadzonych przez sądy czy organy administracyjne _ - mówił Michalak.

RPD zaznaczył, że nierozwiązany pozostaje problem przewlekłości postępowań sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Podkreślał także potrzebę nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, by ograniczyć krąg osób, wśród których rodzice mogą wskazać osobą przysposabiającą dziecko. _ Duża liczba adopcji zawierana jest z pominięciem ośrodków adopcyjnych. Taka praktyka ułatwia funkcjonowanie tzw. szarej strefy adopcyjnej _ - mówił. Ocenił też, że podczas procedur przyznających opiekę nad dzieckiem rodzinie adopcyjnej lub zastępczej _ normą powinno być przeprowadzenie pełnej diagnostyki psychologicznej i osobowościowej osób ubiegających się o opiekę nad dzieckiem _ - zaznaczył.

Michalak ocenił także, że przestępstwa związane z nadużyciem seksualnym wobec dzieci nie powinny ulegać przedawnieniu. RPD wskazywał na niedostateczną ochronę zdrowia dzieci, ubóstwo, niedożywienie dzieci, brak miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Czytaj więcej w Money.pl
Premier przemawia, słuchający głośno buczą _ Nie przyjechałem tutaj po to, aby oszukiwać w tej kwestii _- oświadczył Tusk na Kongresie Kobiet.
System adopcyjny pod lupą NIK Jeśli wyniki kontroli okażą się niepokojące, sprawdzone zostaną instytucje adopcyjne w całym kraju.
Co najmniej cztery miliony Polek usunęło ciąże Według badania odsetek kobiet, które usunęły ciążę, jest wyższy w starszych grupach wiekowych.
Tagi: rzecznik praw dziecka, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz