Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rząd wciąż ma zaległości legislacyjne

0
Podziel się:

Na styczeń rząd planował przygotowanie 11 projektów ustaw. Ostatecznie Rada Ministrów przyjęła tylko cztery projekty legislacyjne.

Rząd wciąż ma zaległości legislacyjne

W styczniu Rada Ministrów przyjęła tylko cztery projekty z programu legislacyjnego. Jedna trzecia zaplanowanych zmian w przepisach nie została nawet rozpoczęta. Ministrowie wciąż pracują nad projektami przewidzianymi na 2006 rok.

Z zaplanowanych na styczeń 30 ustaw w rządowym planie legislacyjnym, które miały być przyjęte przez Radę Ministrów, tylko czterema zajęli się ministrowie. Żaden z tych projektów nie trafił jeszcze do Sejmu. Resorty nie przygotowały na czas projektów 11 ustaw, które były zapowiedziane na styczeń. Rząd zajmuje się jeszcze zaległościami z poprzedniego półrocza, a w programie prac Rady Ministrów na to półrocze zaplanowanych jest nieco ponad 190 ustaw.

W styczniu i na początku lutego rząd skupił się głównie na ratowaniu szpitali i na rozwiązaniu problemu z nadwyżką trzody chlewnej. Z kolei premier swoją uwagę skierował na ministrów, których kontrolował od połowy grudnia. Ale mimo to rząd zdołał nieco uwagi poświęcić legislacji.

Nad jakimi ustawami pracowali ministrowie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, która ma podnieść jakość świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy. Projekt ten przewiduje zmianę zakresu zadań wykonywanych przez te służby. Głównym ich zadaniem ma być mobilizowanie pracodawców do poprawiania warunków pracy pracowników.

_ Z zaplanowanych na styczeń 30 ustaw w rządowym planie legislacyjnym, które miały być przyjęte przez Radę Ministrów, tylko czterema zajęli się ministrowie. Żaden z tych projektów nie trafił jeszcze do Sejmu. _Pod obrady ministrów trafił także projekt zupełnie nowej ustawy o osobach kierujących pojazdami. Proponuje się w nim, aby na kurs mogły zapisywać się osoby już w wieku 16 lat, a tacy kierowcy minimum przez rok mają jeździć z opiekunem. Dodatkowo przez pierwsze siedem miesięcy od uzyskania uprawnień kierowcy mają jeździć wolniej - do 50 km/h w mieście i do 80 km/h poza obszarem zabudowanym.

Rada Ministrów przyjęła jeszcze projekty ustaw: o zawodach medycznych oraz o kompatybilności elektromagnetycznej. Pierwszy z nich ma określać kwalifikacje i zasady wykonywania zawodów medycznych, które do tej pory nie zostały objęte przepisami polskiego prawa, a są one uregulowane w prawodawstwie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Chodzi o takie zawody, jak: asystentka dentystyczna, dietetyk, dentysta czy fizjoterapeuta. Drugi z tych projektów określa zasady funkcjonowania urządzeń, instalacji oraz systemów elektrycznych i elektronicznych, tak by ich praca nie powodowała niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych. Dotyczy to m.in. sprzętów gospodarstwa domowego, urządzeń RTV, systemów alarmowych.

Prawo karne nie może przebić się przez konsultacje

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dwie zmiany w kodeksie postępowania karnego. Jednak projekty te jak dotąd nie trafiły pod obrady Rady Ministrów. Jedna ze zmian zakłada poszerzenie uprawnień osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo projekt zakłada przyspieszenie procedur. Proponuje się także ochronę ofiar przestępstwa poprzez wprowadzenie do procedury karnej nowej instytucji - zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ma to być mechanizm prowadzący do poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej, która doznała szkody majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czynu sprawcy, którego skutki są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

_ Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, która ma podnieść jakość świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy. Pod obrady ministrów trafił także projekt zupełnie nowej ustawy o osobach kierujących pojazdami. Rada Ministrów przyjęła jeszcze projekty ustaw: o zawodach medycznych oraz o kompatybilności elektromagnetycznej. _Rada Ministrów nie zajęła się również przygotowanymi już zmianami w kodeksie karnym, które zakładają konfiskatę mienia pochodzącego z przestępstwa. Zgodnie z propozycjami mają być odbierane przedmioty i narzędzia służące do popełnienia przestępstwa oraz korzyści z danego czynu, oraz korzyści pochodzące z innych przestępstw.

Ustawy, którymi zajmowali się posłowie

Sejm pracuje nad wieloma rządowymi projektami, które przygotowano jeszcze w ubiegłym roku. Przykładem jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Jednak są też akty, które szybciej przechodzą drogę legislacyjną w Sejmie. W styczniu uchwalono nową ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przewiduje ona m.in. nakładanie na przedsiębiorców kar za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, bez wcześniejszego wzywania do zaniechania takich działań. Dodatkowo znosi ona postępowania prowadzone przez UOKiK na wniosek firm. Wszystkie postępowania będą prowadzone z urzędu. Obecnie regulacjami tymi zajmuje się Senat.

Natomiast z końcem stycznia prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy - prawo telekomunikacyjne. Zmiany, które wprowadził rząd do tego aktu, są istotne dla podmiotów korzystających z częstotliwości radiowych - telewizja, radio, operatorzy telefonii komórkowej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami sądy administracyjne nie będą mogły odbierać przydziałów na częstotliwość radiową z powodu błędnego wyboru trybu przetargowego. Wnioski o rezerwację częstotliwości radiowych składane m.in. przez operatorów komórkowych będą rozpatrywane w jednym postępowaniu i rozstrzygane jedną decyzją.

Natomiast dopiero po pierwszym czytaniu jest projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany te mają służyć skuteczniejszej ochronie praw własności intelektualnej oraz wzmocnić walkę z piractwem.

Projekt ten przewiduje, że jeżeli dojdzie do naruszenia praw w celach handlowych, to sąd będzie mógł zająć mienie - ruchome i nieruchome - domniemanego sprawcy czynu. Natomiast w przypadku ustalania wysokości odszkodowania sądy mają uwzględniać wszystkie następstwa ekonomiczne, w tym utracone zyski uprawnionego do korzystania np. z danego utworu. Będzie można zatem nałożyć opłatę ryczałtową w wysokości uwzględniającej opłaty licencyjne, które nie zostały uiszczone.

Plan legislacyjny rządu na luty

W lutym, zgodnie z rządowym planem legislacyjnym, na Radę Ministrów powinny trafić w sumie 32 projekty. Rząd ma się zająć m.in. dwiema zmianami w prawie o notariacie. Pierwsza z nich ma poszerzyć kompetencje notariuszy i referendarzy sądowych w postępowaniu spadkowym, co ma odciążyć sędziów. Dotyczy to także czynności pozasądowych, na które sędziowie tracą obecnie dużo czasu. Druga z propozycji ma zwiększyć nadzór ministra sprawiedliwości nad notariuszami i ich samorządem.

_ W lutym, zgodnie z rządowym planem legislacyjnym, na Radę Ministrów powinny trafić w sumie 32 projekty. Rząd ma się zająć m.in. dwiema zmianami w prawie o notariacie. _Z uwagi na to, że dużo się mówi na temat przeludnienia w więziennych celach, resort sprawiedliwości szykuje kolejne zmiany, które mają zmniejszyć ten problem. Pomóc w tym ma zapowiadany jeszcze na początku zeszłego roku projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym. Rozwiązanie to ma dotyczyć przestępców skazanych za niegroźne przestępstwa. Mają oni odbywać karę tylko w soboty i niedziele. Natomiast w pozostałe dni mają normalnie pracować i utrzymywać swoje rodziny.

W lutym można spodziewać się także zmian w ustawach o wyborze Prezydenta RP oraz Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP. Rząd chce bowiem umożliwić Polakom mieszkającym za granicą głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich i parlamentarnych.

wiadomości
prawo
wiadmości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)