Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
szkoła
18.07.2013 16:41

Rząd przeznaczy 180 mln na wyprawki szkolne

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Podziel się
Dodaj komentarz
(skynesher/iStockphoto)

To o 52 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoli to objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów.

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. _ Wyprawka szkolna _ wszedł w życie. W tym roku wsparciem materialnym w formie dofinansowania do podręczników mają być objęci uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód uprawniający do uzyskania pomocy nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie _ Wyprawka szkolna _ bez względu na dochód, na jednego członka rodziny. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł, dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł, dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego lub technikum) - do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, i do 607 zł w gimnazjum.

Czytaj więcej w Money.pl
Po zmianach lepiej pierwszakom w szkołach? Minister edukacji narodowej uspokaja przeciwników wysyłania 6-latków do szkół.
6-latki szybciej pójdą do pracy W tej reformie nie chodzi o dobro dzieci. Tylko o to, żeby obywatele szybciej zaczęli płacić ZUS.
Będą mieć darmowe żłobki i przedszkola? Steinbrueck zapowiedział dziś na konwencji SPD w Berlinie, że w przypadku zwycięstwa w wyborach 22 września jego partia stopniowo zlikwiduje opłaty za miejsca w żłobku i przedszkolu.
Tagi: szkoła, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz