Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
apliakcje
12.06.2007 14:55

Rząd klepnął łatwiejszy dostęp do aplikacji

Rząd przyjął zmiany zaproponowane przez ministra sprawiedliwości w ustawie prawo o adwokaturze, radcach prawnych oraz o notariacie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rząd przyjął zmiany zaproponowane przez ministra sprawiedliwości w ustawie prawo o adwokaturze, radcach prawnych oraz o notariacie.

W projekcie przedstawiono nowy spis osób, które będą mogły uzyskać wpis na listę adwokatów lub radców prawnych bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego i odbywania aplikacji.

Dotyczy to np. doktorów nauk prawnych, którzy przez półtora roku zdobywali doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach radcowskich, adwokackich, spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych.

_ Projekt nowelizacji ustawy zmienia przede wszystkim te przepisy, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją. _

Prawo do zdawania egzaminu adwokackiego lub radcowskiego, bez obowiązku odbywania aplikacji, będą miały osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 6 lat wykonywały czynności wymagające wiedzy prawnej bezpośrednio związane udzieleniem pomocy prawnej w kancelarii adwokackiej, zespole radcowskim, spółce cywilnej - czytamy w komunikacie biura prasowego rządu.

Uprawnienia do zdawania egzaminu adwokackiego i radcowskiego będą miały również osoby, które po 1 stycznia 1991 r. zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny. Do tej grupy włączono również tych, którzy po ukończeniu studiów prawniczych przez 6 lat, jednak nie dłużej niż 10 przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu, byli zatrudnieni w administracji publicznej.

Egzamin na aplikacje

Kandydaci będą rozwiązywać ten sam test. Zostanie powołany jeden zespół w skład którego wejdą przedstawiciele ministra sprawiedliwości i reprezentanci Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych. Zespół ten ustali pytania egzaminacyjne.

W zestawie egzaminacyjnym nie będzie zagadnień z prawa finansowego, europejskiego i etyki zawodowej. Nie później niż 90 dni przez terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu testowego poda na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych.

_ Podczas egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską kandydat będzie musiał rozwiązać test składający się ze 150 pytań, a nie jak dotychczas 250. Zaliczy go osoba, która uzyska z testu co najmniej 90 punktów (60 proc. poprawnych odpowiedzi). _

Jednocześnie zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego będą mogły złożyć osoby, które w dniu, w którym upływa termin składania dokumentów, nie przystąpiły jeszcze do egzaminu magisterskiego. Przepis ten spełnia postulat studentów prawa.

Z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wiążą się także zmiany dotyczące egzaminów zawodowych kończących aplikację adwokacką lub radcowską. Dotyczy to w szczególności nowych zasad tworzenia zespołów, które będą opracowywać zadania, zestawy kazusów i pytań na te egzaminy. Zgodnie z projektem nowelizacji, zespół będzie powoływany przez ministra sprawiedliwości i będzie składać (w równej liczbie) z osób wyznaczonych przez ministra i przedstawicieli samorządu adwokackiego lub radcowskiego.

Skrócono też procedurę wpisu na listę aplikantów adwokackich i radcowskich.

Tagi: apliakcje, wiadomości, prawo, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz