Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rozpoczęło się posiedzenie rządu. Czym zajmą się ministrowie?

0
Podziel się:

Rada Ministrów debatować będzie m.in. nad Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016.

Rozpoczęło się posiedzenie rządu. Czym zajmą się ministrowie?

Rada Ministrów na rozpoczętym dziś po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. krajowym programem ws. równego traktowania oraz zmianami w programie budowy dróg krajowych w l. 2011-2015.

Rada Ministrów debatować będzie m.in. nad Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - w której biurze powstał program - podkreśla, że to pierwszy rządowy, strategiczny dokument dot. polityki równego traktowania w Polsce.

W programie zapisano kluczowe obszary działania, takie jak przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, walka z przemocą wobec kobiet, w rodzinie, wobec osób LGBT, walka z mową nienawiści, równe traktowanie w systemie edukacji, ochrony zdrowia, ochrona prawna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie udziału kobiet w procesach decyzyjnych, poprawa dostępu do dóbr i usług dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.

Program skrytykowała część organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą grupom dyskryminowanym, m.in. Kampania Przeciw Homofobii. Przeciwko wprowadzaniu programu opowiadały się też organizacje prawicowe.

Rząd ma zająć się również wprowadzeniem zmian do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Z listy inwestycji planowanych do realizacji w 2013 r. ma zniknąć droga S3 Legnica-Lubawka, pojawić się na niej ma natomiast budowa S2 w Warszawie między węzłami Puławska a Lubelska.

Jak uzasadniono, planowano, że przetarg i realizacja budowy drogi S3 z Legnicy do Lubawki odbędzie się w 2013 r. Jednak budowa jest ściśle uzależniona od inwestycji, jakie przeprowadzą Czesi po swojej stronie granicy. Czesi poinformowali we wrześniu br., że budowa drogi ekspresowej po ich stronie może się rozpocząć najwcześniej w 2018 r. Dlatego - jak wskazano - nie ma uzasadnienia dla rozpoczęcie postępowania przetargowego na tym odcinku S3 jeszcze w 2013 r.

W porządku obrad znalazł się także projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Głównym celem zmian ma być likwidacja obowiązku metkowania każdego z towarów osobno, a jedynie uwidacznianie cen towarów. W projekcie zaproponowano też podniesienie maksymalnej wysokości kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen - do 20 tys. zł, a w przypadku uporczywego niewykonywania tych obowiązków do 40 tys. zł.

Ministrowie mają zająć się też projektem uchwały ws. ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin _ Pomoc państwa w zakresie dożywania _ na lata 2014-2020. Przygotowało go Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie realizowany jest program na lata 2006-2013. Program przewiduje pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji programu, które MPiPS co roku przedstawia parlamentowi, w zeszłym roku dożywianiem objęto ponad 1,9 mln osób, w tym ponad 310,2 tys. dzieci do 7. roku życia, ponad 755,5 tys. uczniów i ponad 893,6 tys. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj więcej w Money.pl
Wanda Nowicka apeluje do posłów. Kampania... Wicemarszałek Sejmu podkreśliła, że jej zdaniem przemoc wobec kobiet jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, który dotyka kobiety na świecie i w Polsce.
Są zadowoleni Jedni kręcą nosem, inni żywią obawy, a są i tacy, którym zmiany w rządzie podobają się. Krajowa Izba Gospodarcza również postanowiła wyrazić swoją opinię na temat nowych ministrów. Krajowa Izba Gospodarcza, mówiąc najkrócej, pozytywnie oceniła decyzje premiera Donalda Tuska. Jednak poniżej przytaczamy całą treść stanowiska KIG: Naszym zdaniem powierzenie Pani Minister Elżbiecie Bieńkowskiej funkcji Wicepremiera, ...
Uczenie się przez całe życie. Pomysł rządu Osiągnięcia Polski w zakresie wczesnej edukacji są niskie. Nie rekompensuje ich dobrze rozwinięta edukacja w szkołach i szkołach wyższych.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)