Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Renta socjalna dla przebywających za granicą?

0
Podziel się:

Sędziowie TK uzasadniali, że regulacja uderza w godność osoby uprawnionej do renty socjalnej i pozbawia jej prawa do godnego życia, w tym do ukończenia studiów za granicą.

Renta socjalna dla przebywających za granicą?
(PAP/Radek Pietruszka)

Rząd zajmie się dziś propozycją zmierzającą do tego, by osoby wyjeżdżające za granicę na określony czas nie traciły prawa do przyznanej w kraju renty. Propozycję zmian w ustawie o rencie socjalnej przygotował resort pracy i polityki społecznej. Ministrowie omówią też projekt umożliwiający publikowanie wyników badań materiałów budowlanych.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich względnie aspirantury naukowej.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca ubiegłego roku.

TK zakwestionował uzależnienie przyznania renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Polski. Trybunał orzekł, że wymóg jest nieracjonalny, absolutnie oderwany od istoty renty socjalnej. Według zakwestionowanego przez TK przepisu, osoba wyjeżdżająca z kraju, bez względu na cel wyjazdu, traciła uprawnienie do pobierania renty socjalnej.

Sędziowie TK uzasadniali, że regulacja _ uderza w godność osoby uprawnionej do renty socjalnej i pozbawia jej prawa do godnego życia, w tym do ukończenia studiów za granicą _. Trybunał przypomniał też, że renta socjalna przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i prawo nie wymaga, by osoba uprawniona do renty była _ aż tak bardzo zintegrowana z państwem i społeczeństwem polskim _ - wystarczy, że ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt eliminuje z ustawy wymóg faktycznego przebywania na terytorium Polski przy nabywaniu uprawnień do renty socjalnej. Pozostaje natomiast wymóg posiadania w Polsce miejsca zamieszkania. Renta socjalna wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ministrowie zajmą się także projektem zmian w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w Prawie budowlanym, umożliwiającym publikowanie wyników badań materiałów budowlanych. Obecnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) nie ma obowiązku informowania o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort infrastruktury i rozwoju, Urząd będzie zobowiązany publikować wyniki niezależnie od tego, czy będą one pozytywne, czy negatywne. Zgodnie z propozycją GUNB będzie badał te wyroby, które, jego zdaniem, budzą wątpliwości. Wyniki kontroli mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Według projektu GUNB oraz wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego będą mieli nadal obowiązek informowania producentów, dystrybutorów i sprzedawców materiałów budowlanych o planowanych kontrolach z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Resort chciał wcześniej zniesienia tego wymogu. Podczas uzgodnień międzyresortowych większość ministerstw nie zgodziła się na to, bo, ich zdaniem, taki zapis wchodziłby w kolizję z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W ich opinii firmy na rynku polskim powinny działać swobodnie.

Producenci będą zobowiązani ponadto do przetrzymywania przez 10 lat dokumentacji o materiałach budowlanych. Chodzi m.in. o wydawaną przez instytuty badawcze ich ocenę techniczną czy certyfikaty. Ponadto ministrowie zajmą się wnioskiem do prezydenta o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie, Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Czytaj więcej w Money.pl
Rząd zajmie się regulacją rent socjalnych Ministrowie omówią też projekt umożliwiający publikowanie wyników badań materiałów budowlanych.
Marihuana jak wino w kościele katolickim? Skargę wniósł mężczyzna skazany za uprawę marihuany na własny użytek.
Kiedy kolejne zmiany w emeryturach? Senacka komisja ustawodawcza zajmie się przygotowaniem zmian, które zrealizują wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytur częściowych
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)