Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Posłowie bez porozumienia

0
Podziel się

Pilny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty został ponownie skierowany do sejmowych komisji.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Posłowie bez porozumienia
(Witold Rozbicki/REPORTER)
bEgXvrud

Pilny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty został ponownie skierowany do sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego. Podczas dzisiejszej debaty w Sejmie złożono do niego poprawki.

Projekt stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia tego roku. Trybunał orzekł, że dotychczasowe przepisy o naborze do publicznych przedszkoli i szkół są niekonstytucyjne, dają bowiem ministrowi edukacji zbyt dużą swobodę tworzenia zasad rekrutacji. Dał 12 miesięcy na usunięcie tej wady prawnej. Stąd pracom nad rządowym projektem nadano tryb pilny.

W pierwotnej wersji projektu skierowanej do Sejmu było wiele zapisów wykraczających poza materię wyroku Trybunału. Część z nich została jednak wykreślona, gdy nad projektem pracowała podkomisja sejmowa.

bEgXvruf

W środę podczas drugiego czytania projektu poparcie dla niego zadeklarowały kluby PO i PSL. Katarzyna Hall (PO) podkreśliła, że w projekcie z jednej strony znalazły się zapisy wymagane wyrokiem Trybunał, w dużej mierze zawarte wcześniej w innych przepisach prawnych - rozporządzeniach i uchwałach, z drugiej strony zaś zapisy dotyczące kwestii wymagających pilnego uregulowania.

PiS chce odrzucenia projektu w całości. Jak mówił Dariusz Piontkowski (PiS), proponowane w projekcie zapisy dotyczące rekrutacji do przedszkoli preferują niektóre grupy rodziców. Skrytykował także zapis dotyczący zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami. Jak mówił, nie satysfakcjonuje on ani osób, które prowadziły tam zajęcia dodatkowe, ani rodziców.

_ Ten projekt to próba wykonania wyroku Trybunału _ - oceniła Marzena Wróbel (Solidarna Polska). _ Przy okazji MEN próbował załatwić te sprawy, które w systemie oświaty od dawna budziły kontrowersje _ - zaznaczyła. Według niej zapisy spoza materii wyroku, które pozostały w projekcie, nadal budzą wątpliwości.

Posłanka złożyła poprawki do projektu; jedna z nich doprecyzowuje zapis dotyczący zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami. Głosi ona, że osoby takie nie mogą prowadzić zajęć objętych zakresem podstawy programowej.

bEgXvrul

Kluby SLD i Twój Ruch jeszcze nie zdecydowały, jakie stanowisko zajmą podczas głosowania. Artur Ostrowski (SLD) zaznaczył, że mimo zmian w projekcie nadal ma zastrzeżenia do niego. Tempo prac w Sejmie nad projektem nazwał szalonym. _ SLD będzie jeszcze analizowało ten projekt, potem podejmiemy decyzję _ - powiedział.

_ Rekomendowałem klubowi odrzucenie projektu, ale jeszcze będziemy nad nim dyskutować. Możliwe, że się wstrzymamy od głosowania _ - powiedział Piotr Bauć (Twój Ruch).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas najpierw przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę; nie może być ich więcej niż sześć. Jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica.

bEgXvrum

Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi uczniowie mieszkający w rejonie danej szkoły są przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów mieszkających poza rejonem szkoły.

Wśród zapisów wykraczających poza materię wyroku Trybunału jest zapis dotyczący zatrudniania w przedszkolach osób niemających kwalifikacji pedagogicznych. Będą mogły one zostać zatrudnione do prowadzenia _ zajęć rozwijających zainteresowania _ tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą kuratora oświaty.

Czytaj więcej w Money.pl
Idą zmiany w przyjęciach do przedszkoli Pracom nad projektem nadano tryb pilny, tak by drugie czytanie projektu oraz głosowanie nad projektem odbyły się na następnym posiedzeniu Sejmu, na początku grudnia.
Rząd zajął się przedszkolami i szkołami Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba, że dany samorząd ustali większą ich liczbę.
Poznamy szczegóły rekrutacji do przedszkoli Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba że dany samorząd ustali większą ich liczbę.
bEgXvruG
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)