Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przywrócenie obywatelstwa - od dziś znowu możliwe

0
Podziel się:

Mogą starać się o to ci, którzy w okresie od sierpnia 1962 roku a grudnia 1998 roku stracili polski paszport.

Przywrócenie obywatelstwa - od dziś znowu możliwe
(Bartosz Wawryszuk)

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy Będą mogli starać się o ci, którzy w przeszłości je posiadali i utracili przed 1 stycznia 1999 roku. Decyzję o przywróceniu będzie podejmował minister spraw wewnętrznych, na wniosek osoby zainteresowanej.

15 maja br. wchodzą w życie przepisy ustawy z kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenia z 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.

Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego będą mogły skorzystać m.in. osoby, które w okresie od sierpnia 1962 roku a grudnia 1998 roku nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na inne, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

O jego przywrócenie cudzoziemiec powinien się zwrócić do ministra spraw wewnętrznych ze specjalnym wnioskiem, a jeśli zamieszkuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - złożyć wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie po 1 stycznia 1999 roku będą mogli występować o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest nowym rozwiązaniem prawnym. Dotychczas cudzoziemcy mogli nabyć obywatelstwo m.in. przez nadanie przez Prezydenta RP, przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie, albo w uproszczony sposób przez związek małżeński z obywatelem polskim.

We wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego podać trzeba m.in. dane osobowe, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego, informacje o okolicznościach jego utraty, a także życiorys. Do wniosku dołącza się m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię.

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym m.in. przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Minister spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o obywatelstwie polskim.

Czytaj więcej w Money.pl
Polacy mają dość USA. Wraca emigracja W minionym roku budżetowym proces naturalizacji przeszło z sukcesem 8038 naszych rodaków.
Cudzoziemcy ustanowili nowy rekord Polski O legalizację pobytu w naszym kraju, najczęściej starają się Wietnamczycy i Ukraińcy.
Ten kraj nie chce byle kogo. Wolą najlepszych W Wielkiej Brytanii nie potrzebują kolejnych menedżerów średniego szczebla. Chcą tylko najlepszych imigrantów.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)