Notowania

nowelizacja budżetu
03.10.2013 10:30

Prezydent podpisał nowelę ustawy okołobudżetowej

Głównym celem zmian, które podpisał Bronisław Komorowski, jest ograniczenie wydatków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2013 r. - podała prezydencka kancelaria. Głównym celem zmian jest ograniczenie wydatków budżetowych zaplanowanych na ten rok.

_ Podstawowym celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do ograniczenia wydatków budżetowych zaplanowanych na 2013 r. oraz rozdysponowanie zaplanowanych rezerw celowych w terminach innych niż wynikające z przepisów ogólnych _ - napisano w komunikacie.

Dodano, że wprowadzane zmiany ściśle wiążą się z nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej i znajdują swoje odzwierciedlenie w kwotach ujętych w tej ustawie. _ W związku z powyższym ustawa ma charakter czasowy i odnosi się wyłącznie do roku 2013 _ - zaznaczono.

Zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą pięciu kwestii. _ Po pierwsze, przewiduje się uelastycznienie przeznaczenia środków Krajowego Funduszu Drogowego poprzez wprowadzenie przepisu, w myśl którego w 2013 r. z tego Funduszu będą mogły być finansowane nie tylko remonty, ale również przebudowy dróg krajowych realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do łącznej wysokości 165 mln zł _ - wskazano w komunikacie kancelarii.

Kolejna zmiana dotyczy zawieszenia obowiązywania przepisu dotyczącego tzw. wydatków sztywnych na finansowanie potrzeb obronnych Polski. _ Ustawa stanowi, że w roku 2013 na finansowanie tych potrzeb przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 28 mld 252 mln 277 tys. zł _ - wyjaśniono.

Trzecia zmiana mówi, iż w br. zawiesza się przepis nakazujący waloryzację dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w systemie szkolnictwa wyższego.

_ Po czwarte, zawiesza się obowiązywanie przepisu ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, w myśl którego wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu, ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych _ - napisano. Dodano, że ustawa stanowi, iż w 2013 r. wydatki na wskazane cele wynoszą 4 mld 750 mln 905 tys. zł.

Ostatnia zmiana obejmuje wydłużenie terminów rozdysponowania dwóch rezerw celowych. _ W myśl obowiązujących regulacji podziału rezerw celowych dokonuje się nie później niż do dnia 15 października, natomiast właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych występują do ministra finansów o podział tych rezerw do 30 września. Na mocy przedłożonej ustawy terminy te wydłuża się odpowiednio do 25 listopada 2013 r. i 15 listopada 2013 r. _ - czytamy.

Czytaj więcej w Money.pl
Milionowe cięcia w MSZ, Sejmie i Senacie Senackie komisje spraw zagranicznych oraz regulaminowa i spraw poselskich zaopiniowały pozytywnie cięcia w budżetach: MSZ (38 mln zł), Kancelarii Prezydenta (3 mln zł), Kancelarii Sejmu (12 mln zł) i Kancelarii Senatu (5,3 mln zł).
Wiemy już, komu Rostowski zabierze pieniądze Największe cięcia dotkną armię, MON potwierdza ich gigantyczną skalę. W resorcie pracy też zacisną pasa.
Tagi: nowelizacja budżetu, bronisław komorowski, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz