Notowania

emerytury mundurowych
21.05.2014 09:34

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach mundurowych

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz Krupa/East News)

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o odpadach oraz nowelę ustawy o emeryturach mundurowych dotyczącą zasad wznowienia wypłaty zawieszonych świadczeń w sytuacji, w której wcześniej świadczenie to było wstrzymane z przyczyny nieleżącej po stronie organu emerytalnego.

O podpisaniu ustawy poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta. Chodzi o uchwaloną 4 kwietnia nowelę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Ustawa ta jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał za niezgodne z konstytucją wcześniejsze zapisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie dotyczącym przywrócenia świadczenia po tym, jak zostało ono wstrzymane.

Podpisana ustawa wprowadza uregulowanie dotyczące wypłaty wstrzymanych świadczeń w sytuacji niemożności ich doręczenia z przyczyn, które nie leżą po stronie organu emerytalnego. Teraz ma to działać wobec emerytów mundurowych tak samo, jak wobec emerytów z powszechnego systemu emerytalnego.

W powszechnym systemie wznowienie wypłaty świadczenia zawieszonego z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego obejmuje nie tylko okres od miesiąca, za który zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek wznowienie wypłaty. Emerytowani funkcjonariusze i żołnierze w takiej sytuacji nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku.

Ustawa zawiera też przepis przejściowy, na podstawie którego do wniosków o wznowienie wypłaty świadczeń, złożonych i nierozpatrzonych przed jej wejściem w życie, stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o odpadach - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe prawo umożliwi zamknięcie i rekultywację 233 składowisk odpadów oraz pozyskanie na ten cel pieniędzy z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nowelizacja pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację.

Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej wiele składowisk nie uzyskało statusu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co oznacza, że nie mogą odbierać odpadów, a zatem powinny być zamknięte i zrekultywowane. Z tego 233 składowiska nie przygotowały do tej pory procedury zamknięcia i rekultywacji. Nowela im to umożliwi.

W Polsce na składowiska trafia ok. 70 proc. odpadów. Dla porównania w Bułgarii i w Rumunii jest to powyżej 90 proc., w Niemczech ok. 0,5 proc., a w Holandii i Szwecji ok. 1 proc.

Czytaj więcej w Money.pl
Z tym krajem "razem wygraliśmy wolność" Prezydent podkreślił, że nie była to droga łatwa: _ Poprzedni ustrój zostawił nam wspólny spadek, niewydolną gospodarkę i niewydolne państwo _.
Poparcie dla Tuska pikuje w dół. Popiera go... 69 proc. respondentów źle oceniło w maju pracę rządu, w tym zdecydowanie źle o pracy Rady Ministrów mówi 22 proc. badanych.
Prezydent ma wygłosić orędzie, ale najpierw... Pod koniec maja, w przerwie posiedzenia Sejmu, zwołane zostanie posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Przyjmie regulamin obrad Zgromadzenia Narodowego planowanego na 4 czerwca.
Tagi: emerytury mundurowych, bronisław komorowski, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz