Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Polskie obywatelstwo dla cudzoziemców, na nowych zsadach

0
Podziel się:

Niektórzy cudzoziemcy będą mogli się starać, o przywrócenie polskiego obywatelstwa.

Polskie obywatelstwo dla cudzoziemców, na nowych zsadach
(Nyul/Dreamstime.com)

Cudzoziemcy będą mogli starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed 1 stycznia 1999 roku. Jutro wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie naszego obywatelstwa.

Decyzję o przywrócenie obywatelstwa polskiego będzie podejmował minister spraw wewnętrznych, na wniosek osoby zainteresowanej. 15 maja wchodzą w życie przepisy ustawy z kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenia z 8 maja 2012 roku w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.

Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego będą mogły skorzystać m.in. osoby, które na przełomie sierpnia 1962 roku a grudnia 1998 roku nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Cudzoziemcy, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie i je utracili przed 1 stycznia 1999 roku, będą mogli starać się o jego przywrócenie, do ministra spraw wewnętrznych. W tym celu cudzoziemiec zwraca się do ministra spraw wewnętrznych ze specjalnym wnioskiem. Natomiast cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie po 1 stycznia 1999 roku będą mogli występować o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest nowym rozwiązaniem prawnym, umożliwiającym nabycie przez cudzoziemców obywatelstwa polskiego. Do tej pory cudzoziemcy nie mogli starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy mogli nabyć obywatelstwo polskie m.in. poprzez nadanie przez Prezydenta RP, poprzez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, czy też w uproszczony sposób poprzez związek małżeński z obywatelem polskim.

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera m.in. dane cudzoziemca, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego, informacje o okolicznościach jego utraty, a także życiorys.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec dołącza m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię.

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym m.in. przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Minister spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o obywatelstwie polskim.

Formularz wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dostępny jest na stronie internetowej MSW.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)