Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podatek od węglowodorów. Są propozycje resortu finansów

0
Podziel się:

Podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz ropy naftowej i specjalny podatek węglowodorowy mają zostać wprowadzone 1 stycznia 2015 r.

Podatek od węglowodorów. Są propozycje resortu finansów
(Skraba/REPORTER)

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt nowych przepisów dotyczących opodatkowania wydobycia węglowodorów. Zmiany mają zostać wprowadzone przez uchwalenie Ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin i niektórych innych ustaw.

Branża zgłaszała liczne postulaty dotyczące kształtu ostatecznych rozwiązań. Część z tych postulatów, m.in. zawartych w liście do premiera oraz ministrów środowiska i finansów przygotowanym wspólnie przez PwC oraz PKPP Lewiatan została uwzględniona w projekcie.

Nowymi instrumentami podatkowymi będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej oraz specjalny podatek węglowodorowy. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Zdaniem Ministerstwa Finansów ogólny poziom obciążenia przedsiębiorców tzw. rentą surowcową (która jest różnicą między całkowitymi przychodami z wydobycia surowców naturalnych a całkowitymi kosztami związanymi z tym wydobyciem bez uwzględnienia podatków i kosztów nie związanych bezpośrednio z wydobyciem) ma oscylować w okolicach 40 proc. Na obciążenia działalności wydobywczej będą się więc składać:

  • Specjalny podatek węglowodorowy, którego podstawą jest nadwyżka uzyskanych przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi wydatkami: 12,5 proc. w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest większy niż 1 a mniejszy niż 2; 25 proc. w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest równy lub większy niż 2;
  • Podatek od wydobycia niektórych kopalin - w zakresie wydobycia gazu ziemnego ze złoża trudnodostępnego (w założeniu dot. gazu niekonwencjonalnego) - 1,5 proc.; z innych złóż - 3 proc.;
  • W zakresie wydobycia ropy naftowej ze złoża trudnodostępnego - 3 proc.; z innych złóż 6 proc.;
  • Podatek CIT w wysokości 19 proc.;
  • Opłaty eksploatacyjne (ustalone w ogłoszonym 15 lutego 2013 roku przez Ministerstwo Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw): gaz ziemny wysokometanowy - 24 zł za 1000 m3; gaz ziemny zaazotowany - 20 zł za 1000 m3; ropa naftowa - 50 zł za 1 tonę;
  • Podatek od nieruchomości;
  • Opłata za ustanowienie użytkowania górniczego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/53/m190773.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/gaz;lupkowy;w;polsce;przyspiesza;poszukiwania,169,0,1252265.html) *Poszukiwania gazy przyspieszą. Dzięki temu * - _ Znowelizowanie Prawa geologicznego i górniczego zachęci inwestorów do poszukiwań gazu i ropy naftowej, w tym z formacji łupkowych _ - powiedział minister środowiska Marcin Korolec. Dla celów podatku węglowodorowego, projekt ustawy proponuje specjalne zasady ustalania przychodów i kosztów z działalności wydobywczej. W szczególności, projekt ustawy zawiera zamkniętą listę wydatków, których nie można uznać za odliczalne dla jego potrzeb. Wyłączone zostały m.in. wartości niematerialne i prawne, w tym licencje. Będzie można natomiast traktować jako koszt zapłacony podatek CIT i podatek od wydobycia niektórych kopalin.

W praktyce dla wielu podmiotów na rynku szczególnie ważne może okazać się to, że według projektu przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu węglowodorów ze złóż byliby zobligowani do prowadzenia takiej działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

Projekt ustawy reguluje też kwestię tzw. złóż marginalnych. Zwolnienie z podatku od wydobycia niektórych kopalin miałoby dotyczyć otworów, z których:

  • miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 550 MWh (circa 1700 m3 dziennie),
  • miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 40 ton (circa 10 baryłek dziennie).

Należy również zwrócić uwagę, że wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań z pewnością będzie się wiązało ze zwiększonymi kosztami administracyjnymi prowadzenia odrębnych ewidencji oraz składania comiesięcznych deklaracji. Dodatkowo, wzrośnie także zakres obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów w odniesieniu do spółek akcyjnych.

- _ Zaprezentowany projekt jest jeszcze ciepły i dopiero pogłębiona analiza, w szczególności ocena wpływu nowych obciążeń na modele finansowe firm, pokaże, czy uwzględnia specyfikę branży gazu niekonwencjonalnego. Warto dodać, że wprowadzony nowy podatek węglowodorowy nie jest typowym progresywnym rozwiązaniem. W świetle literalnego brzmienia proponowanej regulacji stosowane będą dwie stawki podatku węglowodorowego: 12,5 proc. albo 25 proc. _ - komentuje Tomasz Barańczyk, partner w dziale prawno-podatkowym PwC, grupa energetyczna.

Jak tłumaczy Barańczyk, będą one uzależnione, w uproszczeniu, od dochodowości projektów wydobywczych. Przy czym należy mieć na względzie, iż, w odróżnieniu od np. podatku PIT, ustawodawca aktualnie nie proponuje, by wyższą stawką była opodatkowana jedynie nadwyżka zyskowności ponad określony poziom, lecz cały zysk z działalności.

- _ Dla wielu inwestorów niezwykle istotną konsekwencją nowych regulacji będzie także konieczność przekształcenia formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną. Wiąże się to zarówno z kosztami, jak i bezpośrednio wpływa na sposób zarządzania działalnością _- dodaje Tomasz Barańczyk.

Czytaj więcej w Money.pl
Założenia rządu były inne, ale projekt jest dobry Projekt ustawy o specjalnym podatku od węglowodorów trafił wczoraj do konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Orlen i PGNiG wykonają drugi odwiert w okolicy Sierakowa PKN Orlen i PGNiG rozpoczynają drugie wiercenie w okolicach miejscowości Sieraków, na geologicznym obszarze Niecki Szczecińskiej.
Wydobycie gazu łupkowego. Zaostrzają kryteria Rząd Niemiec, stawiając ostre warunki dotyczące ochrony środowiska, opracował na początku tygodnia projekt ustawy zezwalającej na eksploatację złóż gazu łupkowego.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)