Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

PiS za odrzuceniem projektu dotyczącego niebezpiecznych skazanych

0
Podziel się:

- Ten projekt zmierza w kierunku zliberalizowania rygorów, które dotyczą osadzonych niebezpiecznych więźniów i zmniejsza bezpieczeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej - mówił prezentując stanowisko PiS poseł Stanisław Pięta.

PiS za odrzuceniem projektu dotyczącego niebezpiecznych skazanych
(Wojciech Strożyk/Reporter)

Klub PiS wniósł o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, mającego wprowadzić ustawowe przesłanki do kwalifikowania więźniów jako szczególnie niebezpiecznych. Dziś w przepisach nie ma takich przesłanek.

_ Ten projekt zmierza w kierunku zliberalizowania rygorów, które dotyczą osadzonych niebezpiecznych więźniów i zmniejsza bezpieczeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej _ - mówił prezentując stanowisko PiS poseł Stanisław Pięta.

Przedstawiciele pozostałych klubów sejmowych opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem w sejmowej komisji. Nad wnioskiem PiS dotyczącym odrzucenia propozycji Sejm będzie głosował w piątek.

Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w dwóch sprawach, które przeciwko Polsce wytoczyli osadzeni. W obu Trybunał stwierdził naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez długotrwałość nałożenia na osadzonych surowych rygorów wynikających z zakwalifikowaniem ich do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych. Do ETPC wpłynęły już kolejne skargi w podobnych sprawach.

Propozycję nowelizacji K.k.w. przedłożyli Sejmowi posłowie PO. Według ich propozycji, nowela miałaby nie tyle ingerować w więzienne rygory, co tworzyć prawne możliwości stopniowego łagodzenia tych rygorów. Dlatego opracowano kryteria pozwalające na ocenę potrzeby dalszego stosowania zaostrzonych warunków izolacji osadzonego, w tym zwłaszcza przeprowadzania jego kontroli osobistej.

Propozycja nowelizacji wprowadza m.in. przesłanki uznania skazanego za stwarzającego zagrożenie - obecnie nie ma ich w przepisach. Decydując o uznaniu więźnia za niebezpiecznego działająca przy areszcie lub zakładzie karnym komisja penitencjarna miałaby obowiązek wskazać przesłanki uzasadniające taką kwalifikację.

Przesłanki te zakładają, że przy podjęciu i każdorazowej weryfikacji decyzji o uznaniu skazanego za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, komisja miałaby uwzględniać: właściwości i warunki osobiste skazanego; motywacje i sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa; sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym; stopień demoralizacji lub postępy w resocjalizacji.

W wypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw badane byłoby też zagrożenie dla porządku prawnego, które może wyniknąć z nawiązania przez skazanego bezprawnych kontaktów z innymi członkami grupy, w tym zwłaszcza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub dla czynności mających na celu ujawnienie mienia stanowiącego korzyść z popełnienia przestępstwa.

Zarazem projekt umożliwia komisji penitencjarnej złagodzenie rygorów poprzez odstąpienie od stosowania jednego lub więcej z nich. Jeśli zaszłaby potrzeba, rygory te w uzasadnionych wypadkach można byłoby przywrócić.

Czytaj więcej w Money.pl
GMO w Polsce. Za projektem ustawy tylko... Projekt ustawy zakłada, że obecny system wydawania zgód na zamknięte użycie GMO zastąpiony zostanie systemem, w którym wydawane będą zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej.
Co z budżetem na 2015 rok? Jest decyzja Posłowie nie poparli w głosowaniu wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu.
Koniec bezkarności polityków. Idą zmiany Projekt nowelizacji zakłada zmiany w ustawach m.in.: o prokuraturze, o wykonywaniu mandatu posła i senatora, o ochronie danych osobowych.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)