Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

PESEL musi być wpisany w legitymację szkolną

0
Podziel się:

Przepisy dotyczące uzupełnienia legitymacji szkolnych o numer PESEL obowiązują od stycznia 2015 r. Mimo to nie wszyscy dyrektorzy wypełnili ten obowiązek.

PESEL musi być wpisany w legitymację szkolną
(MEN)
bEUXcsBh

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, wiceminister Joanna Berdzik zwróciła się do kuratorów o zobowiązanie dyrektorów szkół do uzupełnienia legitymacji uczniów o numery PESEL, jeśli do tej pory tego nie zrobili.

Przepisy dotyczące uzupełnienia legitymacji szkolnych o numer PESEL obowiązują od stycznia 2015 r. Mimo to nie wszyscy dyrektorzy wypełnili ten obowiązek.

- Niepotrzebne jest wymienianie legitymacji szkolnych wszystkim uczniom. Wystarczy, że PESEL zostanie dopisany na tych, z których już korzystają. Ważne, aby przy tym dopisku znajdowała się pieczątka szkoły - tłumaczy Berdzik, cytowana w komunikacie MEN.

bEUXcsBj

- Nowe wzory legitymacji, już z specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015 r. - wyjaśnia wiceminister.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie świadectw i dyplomów wprowadzony zostanie nowy wzór legitymacji szkolnych. Na pierwszej ich stronie pod imieniem i nazwiskiem ucznia oraz pod datą urodzenia pojawi się miejsce na wpisanie numeru PESEL.

Zmiana ta ma umożliwić weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ; weryfikacja ta następuje w systemie właśnie po podaniu numeru PESEL. O wprowadzenie nowych wzorów legitymacji wystąpił do MEN minister zdrowia. Wcześniej obowiązujące legitymacje szkolne będą wymieniane stopniowo.

Dotychczas wydane legitymacje zachowają ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. Na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego" wpisywany powinien być odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada takiego numeru - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis ten powinien opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu może dokonać tylko osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

bEUXcsBp

Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.

- Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie pojadą na wakacje z prawidłowo wypełnionymi legitymacjami - zaznaczyła wiceminister.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, że w niektórych miastach, na uczniów posiadających legitymację bez numeru PESEL, korzystających z komunikacji publicznej, nakładane są mandaty, MEN apeluje do przewoźników o wyrozumiałość i niekaranie uczniów. Według resortu edukacji, brak numeru PESEL na legitymacji nie może być podstawą do wystawienia mandatu.

W piśmie skierowanym do kuratorów, wiceminister edukacji, zwróciła się także o przypomnienie dyrektorom szkół, że pobieranie opłat za wydanie świadectw szkolnych jest niezgodne z prawem.

bEUXcsBq
Czytaj więcej w Money.pl
Będą kary za brak in vitro? Szykuje się wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie za tydzień, że Polska winna jest niewdrożenia przepisów o zapłodnieniu pozaustrojowym.
Zamach na studentów. Ksero będzie droższe? Aż 91 proc. studentów w trakcie nauki korzysta ze skopiowanych książek. Szacuje się, że rocznie kseruje się nawet 5 mln stron.
NIK sprawdzi dostępność podręczników Podczas kontroli zostaną między innymi wykorzystane wnioski ze spotkania przedstawicieli MEN, fundacji i stowarzyszeń oświatowych oraz wydawców.
bEUXcsBK
kraj
prawo
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)