Notowania

Okręgowa Izba Lekarska rekomenduje lekarzom akcję wobec NFZ

Przyjęta w tej sprawie uchwała to część zapowiadanej akcji ogólnopolskiej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Lee Nachtiga/CC/Flickr)

Warszawska Okręgowa Izba Lekarska zaapelowała do lekarzy o udział w ogólnopolskiej akcji, która miałaby doprowadzić do wykreślenia z umów z NFZ zapisów o tzw. karach umownych w przypadku błędów przy wypisywaniu recept.

Jak poinformował jeden z delegatów zjazdu OIL w Warszawie Maciej Jędrzejowski, przyjęta w tej sprawie uchwała to część zapowiadanej akcji ogólnopolskiej.

Przypomniał, że prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 26 marca zwróciło się do świadczeniodawców o podjęcie działań w celu wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych nakładanych m.in. w przypadku błędów przy wypisywaniu recept. Treść apelu została opracowana w formie ulotki, którą opracowano realizując uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lutego 2012 roku i współdziałając z Porozumieniem Organizacji Lekarskich (POL).

25 lutego Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy, który jest najwyższym organem samorządu lekarskiego, przyjął uchwałę o skierowaniu do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów rozporządzenia z 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki medycznej.

Chodzi o przepisy nakładające na świadczeniodawców kary umowne m.in. za wystawianie recept osobom nieuprawnionym lub w nieuzasadnionych przypadkach.

Podczas krajowego zjazdu medycy podjęli też uchwałę rekomendującą, aby lekarze od 1 lipca 2012 r. nie podpisywali umów z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane _ w przypadku nieuzgodnienia satysfakcjonującego samorząd lekarski wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych _. Zjazd zarekomendował jednocześnie zamieszczanie od 1 lipca adnotacji _ Refundacja do decyzji NFZ _ w przypadku _ utrzymania pozasądowej procedury karania świadczeniodawców za uchybienia formalne popełniane przez lekarzy przy wystawianiu recept refundowanych _.

NRL podkreślała wielokrotnie, że kary analogiczne do tzw. kar umownych nakładanych m.in. w przypadku _ błędów _ przy wypisywaniu recept, stosowane wobec lekarzy niebędących świadczeniodawcami, zostały w styczniu uchylone przez Sejm podczas nowelizacji ustawy refundacyjnej, co nastąpiło w wyniku akcji protestacyjnej prowadzonej przez całe środowisko lekarskie w styczniu br.

NRL argumentuje, że obecne kary dla świadczeniodawców również można zlikwidować na drodze prawnej, wykorzystując przepis 43 załącznika do rozporządzenia MZ z 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów (OWU) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NRL wezwała wszystkich świadczeniodawców, aby korzystając z tego przepisu wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o wykreślenie obecnych kar umownych z umów. Termin złożenia wniosków został ustalony na 26 kwietnia 2012 roku.

Uzasadnieniem merytorycznym dla takiego żądania jest fakt, iż kary te są wpisane do umów na podstawie przepisów par. 29-31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie OWU, co do których zgodności z Konstytucją zgłaszane są liczne wątpliwości. Odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Konstytucyjnego samorząd lekarski.

Ponadto podczas sobotniego zjazdu warszawskiej OIL lekarze dyskutowali m.in. o aktualnych problemach w ochronie zdrowia, kształceniu lekarzy, zmianach w prawie.

Czytaj więcej o lekach refundowanych w Money.pl
Nowy problem z lekami. Od 1 lipca się zacznie Pacjenci korzystający z programów lekowych mogą mieć problemy po 1 lipca
Jest już nowa lista leków refundowanych. Zobacz Wykaz będzie obowiązywał od 1 marca, zapowiedział Bartosz Arłukowicz.
Szpitale mają ogromne problemy z lekami Szpitale mają ogromny problem z zakupem leków zgodnie z ustawą refundacyjną, która weszła w życie od nowego roku.
Tagi: lista leków refundowanych, szpitale, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz