Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odsetki ustawowe. Sejm za zmianą sposobu ich naliczania

0
Podziel się

Zwiększenie ochrony wierzycieli i zmniejszenie zatorów płatniczych - to główne cele rządowego projektu noweli ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, którymi we wtorek zajmował się Sejm.

Odsetki ustawowe. Sejm za zmianą sposobu ich naliczania
(Jacek Bereźnicki)
bDZZEEQB

Zmianie ulegnie też sposób naliczania odsetek ustawowych.

Wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj prezentując założenia propozycji wskazywał, że zmiany podyktowane są potrzebą zapewnienia pełnej zgodności krajowych przepisów z unijną dyrektywą ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, a także potrzebą ujednolicenia i uproszczenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilno-prawnym.

Dodał, że projekt przewiduje też dostosowanie oraz doprecyzowanie niektórych pojęć, które wywołują trudności w praktycznym stosowaniu.

bDZZEEQD

Haładyj wskazywał, że obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z kilkoma rodzajami odsetek, które są stosowane w obrocie cywilno-prawnym.

Poinformował, że odsetki za opóźnienia w transakcjach między przedsiębiorcami obliczane są obecnie zgodnie z mechanizmem określonym w Ordynacji podatkowej, poprzez odwołanie się do stopy lombardowej i wynoszą dziś 8 proc. - Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania przepisów do dyrektywy unijnej w projektowanej nowelizacji proponujemy wprost wynikający z dyrektywy mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie w oparciu o stopę referencyjną NBP - powiedział wiceszef MG.

- Konieczność tej zmiany powstała w wyniku ostatnich obniżek stóp procentowych - dodał.

Co z odsetkami ustawowymi?

Zwrócił też uwagę na brak precyzyjnego mechanizmu wyznaczania odsetek ustawowych, co powoduje, że "co jakiś czas dochodzi do zachwiania relacji między odsetkami ustawowymi a podatkowymi, jak również między odsetkami ustawowymi a maksymalnymi".

bDZZEEQJ

Zgodnie z projektem odsetki maksymalne mają stanowić dwukrotność, odpowiednio - odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Dla odsetek ustawowych kapitałowych proponujemy przyjęcie poziomu: stopa referencyjna plus 3 pkt proc. Z kolei dla odsetek ustawowych za opóźnienie - stopa referencyjna plus 5 pkt proc. - poinformował.

Zgodnie z rządową propozycją relacja pomiędzy odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie zostanie ustalona na stałym poziomie - odsetki za opóźnienie mają być wyższe od odsetek kapitałowych. Identyczna relacja zostanie zachowana między odsetkami maksymalnymi kapitałowymi a maksymalnymi za opóźnienie.

bDZZEEQK

Haładyj dodał, że zmiany zakładają, że odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w obrocie profesjonalnym będą wyższe niż w obrocie konsumenckim, co ma wzmocnić pożądane postawy płatnicze w obrocie gospodarczym.

Propozycja zakłada, że w przypadku wzrostu stóp procentowych NBP wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych.

Wszystkie kluby parlamentarne wyraziły poparcie dla projektu. Dalszymi pracami nad projektem zajmie się więc sejmowa komisja gospodarki.

bDZZEERe
wiadomości
prawo
wiadmości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)