Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta

0
Podziel się:

Nowe przepisy nie uzależniają nadania obywatelstwa polskiego od uprzedniej utraty posiadanego do tej pory obywatelstwa innego kraju.

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta
(Bartosz Wawryszuk)

Od dzisiaj prezydent będzie mógł nadawać polskie obywatelstwo wszystkim cudzoziemcom, bez względu na to, czy i jak długo przebywają w Polsce. To skutek wejścia w życie * *ustawy o obywatelstwie polskim.

Dotychczas prezydent, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznawał obywatelstwo tym obcokrajowcom, którzy mieszkali w Polsce krócej niż 5 lat lub w ogóle tu nie mieszkali. Nowa ustawa odchodzi od uzależnienia nadania obywatelstwa polskiego od uprzedniej utraty posiadanego do tej pory obywatelstwa obcego.

Zmieniły się również zasady, na jakich wojewoda uznaje cudzoziemców za obywateli polskich. Do takiego uznania są uprawnieni wszyscy obcokrajowcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, mają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski. Dotychczas wojewoda uznawał za obywateli polskich tylko cudzoziemców o nieokreślonym obywatelstwie oraz bezpaństwowców przebywających w Polsce co najmniej od pięciu lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Nowa ustawa podtrzymuje obowiązujące dotychczas zasady ciągłości obywatelstwa polskiego oraz wyłączności obywatelstwa polskiego. Pierwsza zasada oznacza, że osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowują je. Osoby, którym zostało przyznane polskie obywatelstwo, na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowują je pod warunkiem, że w międzyczasie go nie utraciły.

W ustawie potwierdzona została także zasada wyłączności obywatelstwa polskiego. Oznacza ona, że obywatel polski może mieć równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa. Nowa przepisy odstępują od tego, aby ubiegający się o przyznanie polskiego obywatelstwa zrzekał się swojego obywatelstwa.

Ustawa określa także sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: z mocy prawa tj. przez urodzenie, znalezienie na terytorium RP, przysposobienie i repatriację, przez nadanie obywatelstwa, przez uznanie za obywatela polskiego oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/90/m215386.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/przywrocenie;obywatelstwa;-;od;dzis;znowu;mozliwe,73,0,1085257.html) *Przywrócenie obywatelstwa - od dziś znowu możliwe * Mogą starać się o to ci, którzy w okresie od sierpnia 1962 roku a grudnia 1998 roku stracili polski paszport. Nowa ustawa inaczej niż dotychczas reguluje tryb uznania za obywatela polskiego. Od dzisiaj mogą ubiegać się o to cudzoziemcy, którzy w ramach długoletniego pobytu w naszym kraju zintegrowali się ze społeczeństwem, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Obywatelstwo polskie będą mogli nabyć również zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz
małżonkowie obywateli polskich i osoby polskiego pochodzenia.

Nowością jest również wprowadzenie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego, który został określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby aplikującej. Natomiast cudzoziemcy niezadowoleni z decyzji wojewody mogą się odwołać do ministra spraw wewnętrznych.

Ustawa reguluje także kwestie utraty obywatelstwa polskiego. Teraz utrata obywatelstwa nastąpi po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia prezydenta lub w terminie krótszym, jeżeli prezydent tak zadecyduje. Wnioski o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, można składać w urzędach wojewódzkich lub polskich urzędach konsularnych, w zależności od miejsca zamieszkania. Wzór nowego formularza wniosku określa rozporządzenie Prezydenta RP, wydane na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim. Następnie wnioski przekazywane będą ministrowi spraw wewnętrznych, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przekaże je do Kancelarii Prezydenta RP z własną opinią.

Ustawa reguluje również kwestie związane z postępowaniem w sprawie potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Nowością, ujętą w ustawie, jest wzór wniosku o potwierdzenie posiadania/utraty obywatelstwa. Określone zostały także wymagane dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku. Resort spraw wewnętrznych liczy, że zmiany te powinny wpłynąć na przyspieszenie czasu załatwiania spraw przez urzędy.

Czytaj więcej w Money.pl
Trudniej będzie zostać Belgiem. Nowe warunki Belgijski parlament zgodził się na reformę przepisów o obywatelstwie.
Oni marzą o życiu w Polsce. 9,3 tys. osób Pobyt mogli zalegalizować cudzoziemcy przebywający w Polsce od grudnia 2007 r., a także ci, którzy w przeszłości nieskutecznie ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy.
To pierwsza taka decyzja MSW w historii Od dwóch tygodni cudzoziemcy, którzy posiadali obywatelstwo polskie, ale utracili je przed 1 stycznia 1999 r., mogą starać się o przywrócenie go.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)