Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
07.09.2012 12:03

Obrady Sejmu. IPN i Chorwacja głównym tematem

Jak wynika ze wstępnego porządku obrad, dostępnego na stronach internetowych Sejmu, spora część zbliżającego się posiedzenia poświęcona będzie Instytutowi Pamięci Narodowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr VaGla Waglowski/własność publiczna/wikipedia)

Informacja o działalności IPN, projekt ustawy likwidującej Instytut, ratyfikacja traktatu akcesyjnego Chorwacji do UE oraz projekt dot. powołania Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji - to niektóre sprawy, którymi Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu.

Posiedzenie rozpocznie się we wtorek po południu i potrwa do piątku. Jak wynika ze wstępnego porządku obrad, dostępnego na stronach internetowych Sejmu, spora część zbliżającego się posiedzenia poświęcona będzie Instytutowi Pamięci Narodowej. Zaplanowano m.in. trzy informacje prezesa IPN o działalności tej instytucji w latach: 2009, 2010 i 2011.

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich powiedział, że w poprzednich latach Instytut nie składał Sejmowi corocznych sprawozdań, ponieważ przez ponad rok nie miał prezesa. Poprzedni prezes Janusz Kurtyka zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej, a obecny Łukasz Kamiński - po zmianie trybu wyboru szefa IPN - wyłoniony został 10 czerwca 2011 roku. Dopiero teraz więc posłowie będą mogli wysłuchać informacji o działalności Instytutu w latach: 2009, 2010 i 2011.

Odnosząc się do tej wypowiedzi, rzecznik IPN Andrzej Arseniuk wyjaśnił, iż informacje o działalności Instytutu były zgodnie z ustawą corocznie przekazywane przez prezesa IPN marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu.

_ - Wymienione informacje roczne były przedmiotem obrad sejmowych i senackich komisji, nie były jednak rozpatrywane na posiedzeniach planarnych Sejmu RP _ - napisał Arseniuk w oświadczeniu przesłanym. Jak podkreślił, informacje roczne o działalności Instytutu są podawane do wiadomości publicznej i dostępne na jego stronach internetowych.

Podczas debat nad sprawozdaniami IPN powróci zapewne sprawa siedziby Instytutu. 21 sierpnia Ruch S.A. sprzedał budynek w Warszawie będący siedzibą centrali IPN. Instytut podkreśla, że sam nie mógł kupić gmachu m.in. z powodu cięć budżetowych.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie domagać się, by podczas tego posiedzenia również premier Donald Tusk przedstawił informację na temat sytuacji w IPN związanej ze sprzedażą siedziby. Wniosek w tej sprawie klub PiS złożył u marszałek Sejmu jeszcze pod koniec sierpnia.

W Sejmie zaplanowano też pierwsze czytanie projektu SLD, który zakłada likwidację IPN. W myśl propozycji Sojuszu zadania, które wykonuje obecnie IPN, miałyby przejąć obecnie istniejące instytucje: Archiwa Państwowe, prokuratura i minister kultury.

Według projektu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych miałby realizować zadania i kompetencje m.in. w zakresie ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, a także Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i ZSRR.

Zgodnie z projektem Sojuszu, w ramach Archiwum Państwowego powstałoby specjalne _ archiwum obywatelskie _, gdzie znalazłyby się materiały gromadzone dotychczas w IPN. Dyrektor Archiwum wybierany byłby w otwartym konkursie, a następnie powoływany przez ministra kultury.

Poparcie dla projektu SLD deklaruje na razie tylko Ruch Palikota; reszta klubów opowiada się za utrzymaniem Instytutu. W przyszłym tygodniu posłowie zajmą się także ratyfikacją traktatu o akcesji Chorwacji do UE. Zgodnie z unijnym prawem, na rozszerzenie Unii musi się zgodzić m.in. każde z państw członkowskich.

Stąd traktatem akcesyjnym Chorwacji musi się zająć polski Sejm. Punkt ten miał zostać rozpatrzony podczas ubiegłotygodniowych obrad Izby, jednak - w związku projektem PiS powołania komisji śledczej ds. Amber Gold - przeniesiono go na następne posiedzenie.

W lipcu sejmowe komisje spraw zagranicznych oraz ds. UE pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu między UE a Chorwacją, dotyczący przystąpienia tego państwa do Wspólnoty. Komisje zarekomendowały natomiast odrzucenie projektu uchwały PiS, który przewidywał, że do ratyfikacji traktatu w sprawie przystąpienia Chorwacji do UE konieczna będzie większość 2/3 głosów.

PiS przekonuje, że ratyfikacja powinna przebiegać zgodnie z art. 90 konstytucji, bo przyjęcie nowego kraju do wspólnoty zmienia siłę i pozycję Polski w Unii. Zdaniem rządu i posłów PO, do ratyfikacji tego traktatu wystarczający jest uproszczony tryb opisany w art. 89 ustawy zasadniczej. Przewiduje on, że aktu ratyfikacji dokonuje prezydent, a parlament przyjmuje jedynie zwykłą większością ustawę, która mu na to zezwala.

Sejm zajmie się też projektem SLD o powołaniu Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Niezależny od rządu Rzecznik miałby przeciwdziałać dyskryminacji z powodu płci, rasy, pochodzenia narodowego i etnicznego, religii i przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, zarówno w publicznej, jak i prywatnej sferze życia społecznego.

W porządku obrad jest też projekt Solidarnej Polski dot. nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada zaostrzenie kar za głoszenie nieprawdy na temat aktów ludobójstwa. Według uzasadnienia projektu, chodzi zwłaszcza o tzw. kłamstwo oświęcimskie oraz kłamstwo katyńskie. SP chce, by grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat trzech podlegał każdy, kto _ publicznie i wbrew faktom zaprzecza popełnieniu aktu ludobójstwa _.

Propozycja SP powstała po majowych słowach prezydenta USA Baracka Obamy, który podczas uroczystości uhonorowania Prezydenckim Medalem Wolności Jana Karskiego, użył określenia _ polski obóz śmierci _. Chodziło o hitlerowski obóz przejściowy w Izbicy.

Posłowie zajmą się też projektem klubu Ruchu Palikota dot. zmian w ustawie o partiach politycznych, który zakłada możliwość odpisania 0,5 proc. podatku dochodowego na finansowanie partii. RP proponuje, by każdy mógł odpisać tyle, ile wynosi 0,5 proc. podatku płaconego przez osobę pobierającą najniższe wynagrodzenie.

Sejm wiosną odrzucił projekt Ruchu przewidujący, by zamiast dotacji z budżetu państwa partie polityczne były finansowane poprzez 1-proc. odpis z podatku dochodowego.

Posłowie rozpatrzą również projekt PO dot. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Jak napisano w uzasadnieniu, celem proponowanej zmiany jest dopuszczenie osób najbliższych pokrzywdzonym do wykonywania ich praw w postępowaniu karnym, a także umożliwienie osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, której prawa zostały naruszone, złożenie zażalenia na postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania przygotowawczego bądź odmowie jego wszczęcia.

Czytaj więcej w Money.pl
To głosowanie przesądzi o przyszłości państwa Ratyfikowanie przez Polskę traktatu o przystąpieniu Chorwacji do UE było tematem rozmów prezydentów obu krajów Bronisława Komorowskiego i Ivo Josipovicia
Chorwacja przegrała ze sprawą Amber Gold Sejm zajmie się ratyfikacją przyjęcia Chorwacji do Unii w połowie września.
Ten kraj trawią katastrofalne pożary Największy pożar szaleje w okolicach średniowiecznego Trogiru, w pobliżu Splitu. Ogień ogarnął około 600 hektarów lasu.
Tagi: wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz