Notowania

nik
01.10.2014 11:32

NIK rozpoczęła kontrolę wykonania rządowego programu romskiego

NIK rozpoczęła w środę kontrolę realizacji rządowego programu wsparcia społeczności romskiej, który miał na celu zniwelowanie różnic między Romami a resztą społeczeństwa oraz zapewnienie im normalnego funkcjonowania w życiu społecznym. Kontrola potrwa do końca br.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Sławomir Kaczorek (Wikimedia Commons 3.0))
Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK

NIK rozpoczęła kontrolę realizacji rządowego programu wsparcia społeczności romskiej, który miał na celu zniwelowanie różnic między Romami a resztą społeczeństwa oraz zapewnienie im normalnego funkcjonowania w życiu społecznym. Kontrola potrwa do końca br.

Jak poinformował PAP rzecznik krakowskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli Dariusz Nowak, prowadzą ją jednostki Izby we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

W ramach postępowania będą kontrolowane urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, organizacje pozarządowe. "Będziemy sprawdzali co zrobiły, ale także na co przeznaczono pieniądze i jak je wydano" - zapowiedział Nowak.

NIK poinformowała, że w kontroli chodzi m.in. o ustalenie oraz ocenę, na ile skuteczna była realizacja programu romskiego, a także w jakim stopniu osiągnięto jego cel, czyli zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego oraz zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie dotyczy to takich dziedzin, jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim.

Z drugiej strony kontrola dotyczy ochrony praw mniejszości, przestrzegania praw obywatelskich, działania administracji publicznej w ramach określonych norm prawnych. Sprawdzane będą m.in. przypadki dyskryminacji mniejszości romskiej, w tym niereagowania władz szkolnych na szykanowanie dzieci romskich przez rówieśników, odmowy zatrudnienia lub awansu ze względu na pochodzenie romskie, czy też niezapewnienie tłumacza Romom, nieznającym dobrze języka polskiego, w postępowaniu sądowym.

10-letni program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 19 sierpnia 20003 r. obejmował lata 2004-2013 i przestał obowiązywać z końcem 2013 r.

W jego założeniach programowych przyjęto, że środki budżetowe przeznaczone będą m.in. na działania z zakresu poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej oraz edukacji obywatelskiej Romów.

Na realizację programu z budżetu państwa przewidziano pierwotnie 100 mln zł (po 10 mln zł rocznie). Koordynatorem programu był minister właściwy ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, czyli aktualnie Minister Administracji i Cyfryzacji (MAC), a wcześniej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Według NIK zbadanie skuteczności tego programu będzie przydatne w pracach nad przygotowywanym przez rząd nowym programie na lata 2014-2020.

"Przeprowadzenie kontroli na obszarze kilku województw oraz na różnych szczeblach administracji publicznej, pozwoli na ustalenie źródeł finansowania, zasadności wyboru zadań, uzyskanych efektów oraz wskazanie rozwiązań najbardziej pożądanych z punktu widzenia skuteczności przyjętych rozwiązań" - powiedział Nowak.

Nowy, wieloletni "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", miał wejść w życie od 1 stycznia 2014 r. i być kontynuacją Programu romskiego z lat 2004-2013, ale nie został jeszcze uchwalony, chociaż jego szczegóły MAC przedstawiło na swej stronie internetowej w ubiegłym roku. Na przeszkodzie stanęło stanowisko Ministerstwa Finansów, które uznało, iż od czasu przyjęcia poprzedniej edycji programu romskiego zmieniły się przepisy i nie ma już podstaw finansowania niektórych działań.

Tagi: nik, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz