Notowania

Przejdź na
mieszkania w polsce
04.06.2014 08:02

Mieszkania w Polsce. Więcej osób może dostać lokum komunalne

Zmiany w uchwale w sprawie zasad najmu lokali komunalnych dotyczą w głównej mierze lokatorów kamienic, które po wojnie stały się własnością miasta na mocy tzw. dekretu Bieruta.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartek Chochołowski)

Prawo do najmu mieszkania komunalnego może zyskać więcej niż dotąd osób mieszkających w budynkach odebranych po wojnie tzw. dekretem Bieruta, a teraz oddawanych byłym właścicielom. Projektem uchwały w sprawie najemcy wrażliwego zajmą się jutro stołeczni radni.

Projekt został zgłoszony przez prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Waltz; jest raczej pewne, że zostanie uchwalony - Platforma Obywatelska ma większość w radzie miasta.

Zmiany w uchwale w sprawie zasad najmu lokali komunalnych dotyczą w głównej mierze lokatorów kamienic, które po wojnie stały się własnością miasta na mocy tzw. dekretu Bieruta, a teraz są oddawane prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom. Obecnie mogą się oni ubiegać o mieszkanie z zasobu miasta, gdy nowy właściciel wypowiedział im umowę najmu z powodu zaległości czynszowych lub na podstawie tzw. trzyletniego wypowiedzenia (właściciel może wypowiedzieć umowę na trzy lata naprzód, jeśli on lub jego bliscy zamierzają zamieszkać w tym lokalu. Nie jest wtedy zobowiązany do zapewnienia dotychczasowemu lokatorowi lokalu zamiennego).

Jeśli radni przyjmą proponowane zmiany, w uchwale pojawi się definicja _ najemcy wrażliwego _. Będzie za niego mogła być uznana osoba w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej albo zdrowotnej (spowodowanej niepełnosprawnością lub ciężką, przewlekłą chorobą swoją lub innej osoby z nią zamieszkującej), a także taka, której wyłącznym źródłem dochodu jej gospodarstwa domowego jest emerytura, świadczenie przedemerytalne albo świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zyska prawo najmu mieszkania komunalnego także wtedy, gdy nie będzie spełniać tzw. kryterium metrażowego, ustalonego na sześć m kw. powierzchni mieszkalnej na osobę w gospodarstwie domowym.

Jak wyjaśnił PAP wicedyrektor biura polityki lokalowej stołecznego ratusza Tomasz Krettek, za najemcę wrażliwego będą mogły być uznane m.in. osoby zajmujące lokal na podstawie starych, powojennych decyzji administracyjnych o przydziale mieszkania.

Najemcy wrażliwi mieszkający w budynkach prywatnych zyskają prawo do najmu mieszkania komunalnego, jeśli ich czynsz będzie wyższy niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Według obowiązującego obecnie wskaźnika jest to 14,70 zł za m kw. miesięcznie.

Na listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne będą mogli zostać wpisani także ci najemcy wrażliwi, którzy mieszkają w budynkach nadal administrowanych przez miasto, ale w stosunku do których zapadła ostateczna decyzja o tym, że powinny zostać zwrócone prawowitym właścicielom.

Jak wyjaśnił Krettek, dziś osobom takim samorząd nie może zamienić lokalu na inny, gdyż formalnie ich mieszkania nie są już własnością miasta. Z drugiej strony, osoby takie nadal nie są lokatorami w budynku prywatnym, gdyż nie została jeszcze wydana ostateczna decyzja o zwrocie.

W takich przypadkach na miejski lokal będą mogły liczyć te osoby, które będą chciały zamienić swoje mieszkanie na mniejsze i tańsze w utrzymaniu. O inne mieszkanie, również większe, będą mogły wnioskować osoby w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, jeśli najem innego lokalu jest uzasadniony np. potrzebą zmiany kondygnacji, na której mieszkają.

Więcej osób mieszkających w budynkach objętych działaniem _ dekretu Bieruta _ zyska prawo do najmu mieszkania komunalnego także dzięki podniesieniu obowiązującego je dziś minimum dochodowego o 10 proc. Po zmianach będzie ono o 40 proc. wyższe niż dla pozostałych osób, a w przypadku emerytów - o 70 proc. wyższe.

Jak powiedział PAP Krettek, w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych minimum - w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa - wzrośnie z 1756 zł do 1891 zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych - z 2415 zł do 2600 zł. W przypadku gospodarstw emerytów będzie to wzrost z 2161 zł do 2296 zł dla gospodarstw wieloosobowych i z 2972 zł do 3158 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Dekret z 26 października 1945 r. _ O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy _ podpisany został przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Skutkiem jego wejścia w życie było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę m.st. Warszawy, a w 1950 r. - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Dekretem objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

Obecnie w Warszawie toczy się ok. 8 tys. postępowań dotyczących nieruchomości odebranych na mocy dekretu Bieruta.

Czytaj więcej w Money.pl
Kazali rybakom uwalniać złowione gąbki i korale Rządowy dekret nakazuje kapitanom łodzi rybackich udokumentowanie faktu złowienia korali lub gąbek, następnie mają one być wypuszczone.
Każdy będzie mógł posłuchać Obamy Każdy będzie miał wstęp na Plac Zamkowy w Warszawie podczas przemówień Baracka Obamy i Bronisława Komorowskiego 4 czerwca.
Plaża w Warszawie. Psycholog tłumaczy, dlaczego ją lubimy To jedno z najbardziej popularnych miejsc relaksu mieszkańców stolicy.
Tagi: mieszkania w polsce, mieszkania komunalne, wiadmomości, wiadomości, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz