Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Menedżerskie podejście do zarządzania sądami

0
Podziel się

Jak wskazali autorzy nowelizacji zmierza ona do usunięcia obowiązującej obecnie fikcji prawnej w zakresie powoływania dyrektorów.

Menedżerskie podejście do zarządzania sądami
bErQcNyt

Doprecyzowanie przepisów o dyrektorach sądów dotyczących ich praw do odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej przewiduje nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, którą dziś przyjął Sejm.

Za nowelizacją głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Zmiana jest związana z wcześniejszą dużą nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych z sierpnia 2011 r., która w dużej części weszła w życie od początku tego roku. Na jej mocy wprowadzono do polskiego sądownictwa tzw. menedżerskie podejście do zarządzania sądami i wzmocniono pozycję dyrektorów sądów. Dyrektor - który obok prezesa i kolegium uzyskał status odrębnego organu sądu - odpowiada za kadrę niesędziowską oraz infrastrukturę sądów, co uwolniło prezesa od obowiązków administracyjnych.

Okazało się jednak, że po wejściu w życie nowej ustawy dyrektorzy sądów są jedyną grupą zawodową pracującą w sądzie, która została pozbawiona prawa do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej czy dodatku stażowego. Dlatego konieczne stało się dokonanie modyfikacji w niektórych przepisach i przywrócenie dyrektorom sądów oraz ich zastępcom należnych uprawnień, jakie przysługiwały tej grupie zawodowej do końca zeszłego roku. Projekt w tej sprawie przygotowali posłowie PO.

bErQcNyv

Zmiana miała poparcie Ministerstwa Sprawiedliwości i wszystkich klubów. Posłowie opozycji podczas prac nad projektem zarzucali jednak MS, że duża zmiana u.s.p. z sierpnia 2011 r. była niedopracowana i obecnie konieczne jest dokonywanie kolejnych nowelizacji.

Wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń tłumaczył podczas debaty sejmowej w środę, że konieczność uchwalonej w piątek nowelizacji wyniknęła ze zmiany koncepcji odnoszącej się do dyrektorów sądów. Tłumaczył, że początkowo dyrektor miał nie być pracownikiem sądu, tylko miało to być stanowisko menadżerskie i kontraktowe. Ponieważ odstąpiono od tego pomysłu, to trzeba zapewnić dyrektorom prawo do odpraw emerytalnych i należnych dodatków.

Ponadto w przyjętej w piątek nowelizacji zapisano, że dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej 10 sędziów. Według dotychczasowego zapisu u.s.p. dyrektora sądu powoływało się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej 15 sędziów, a minister mógł wyjątkowo powołać dyrektora w sądzie, w którym jest co najmniej 10 sędziów _ jeżeli przemawiały za tym szczególne względy _.

Jak wskazali autorzy nowelizacji zmierza ona do _ usunięcia obowiązującej obecnie fikcji prawnej w zakresie powoływania dyrektorów, bo ustawowy wyjątek stał się regułą _. Obecnie we wszystkich sądach rejonowych - zarówno tych o obsadzie od 10 do 14, jaki powyżej 15 sędziów - utworzone zostały stanowiska dyrektorów, choć nie we wszystkich sądach są one obsadzone z uwagi na nierozstrzygnięte konkursy.

bErQcNyB

W czwartek na temat dużej nowelizacji u.s.p. z sierpnia 2011 r. wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że procedura uchwalenia w Sejmie tej dużej nowelizacji, choć naruszyła regulamin Sejmu (poprzez przeprowadzenie pierwszego czytania na posiedzeniu komisji a nie całego Sejmu), nie była naruszeniem konstytucji.

Jednocześnie jednak TK uznał, że konstytucję naruszyły niektóre ze szczegółowych przepisów tej nowelizacji odnoszące się m.in. do relacji między ministrem sprawiedliwości a prezesami i dyrektorami sądów. W ciągu półtora roku konieczne będzie więc przygotowanie kolejnych zmian dostosowujących u.s.p. do czwartkowego wyroku TK.

Czytaj więcej w Money.pl
Co dalej z ustawą o sądach. Dziś wyrok - _ Jesteśmy przygotowani na każdą sytuację _ - mówi minister sprawiedliwości Marek Biernacki.
Rewolucyjny projekt resortu sprawiedliwości Ministerstwo proponuje, by inwestorzy mogli budować na cudzym gruncie.
Wydziały zamiejscowe sądów do likwidacji Niespełna rok od przekształcenia 79 małych sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych placówek podejmowane są próby likwidacji także tych wydziałów.
bErQcNyW
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)