Notowania

przemoc w rodzinie
04.12.2012 13:03

Konwencji w sprawie przemocy wobec kobiet. Rząd wyrazi zgodę

Podpisanie konwencji nie oznacza obowiązku jej ratyfikowania, a dopiero ratyfikacja pociągnie za sobą skutki prawne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr WYGODA/East News)

Rada Ministrów na rozpoczętym około godz. 12 posiedzeniu zajmie się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Pełnomocniczka ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (na zdj.) powiedziała w zeszłym tygodniu, że nie udało się jak dotąd osiągnąć w rządzie pełnego porozumienia co do treści zastrzeżeń - jakie powinna Polska zgłosić do konwencji. Dlatego - jak wyjaśniła - ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na posiedzeniu rządu.

We wniosku przygotowanym przez Kozłowską-Rajewicz proponowane są dwa zastrzeżenia. Pierwsze - do artykułu 30 (ust. 2) dotyczącego odszkodowań od państwa, których mogą żądać ofiary przemocy. Polska zastrzega, że będzie stosować ten artykuł wyłącznie w stosunku do pokrzywdzonych będących obywatelami Polski lub Unii Europejskiej oraz _ w trybie własnego prawa krajowego _.

Drugie zastrzeżenie ma być zgłoszone do artykułu 44 (ust. 1 lit. e) w sprawie przepisów dotyczących ścigania przestępstw, o których mowa w konwencji. Stanowi ono, że Polska zastrzega, że nie będzie stosować postanowień Konwencji w przypadku, kiedy przestępstwo popełnione zostało przez osobę z miejscem stałego zamieszkania na terytorium Polski.

Podpisanie konwencji nie oznacza obowiązku jej ratyfikowania, a dopiero ratyfikacja pociągnie za sobą skutki prawne. W okresie między jej podpisaniem, a ratyfikacją państwo nie powinno podejmować działań sprzecznych z podpisaną umową, ani takich, które uniemożliwią jej ratyfikację w przyszłości.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/31/m208415.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/konwencja;w;sprawie;przemocy;premier;ma;nadzieje;ze;rzad;przyjmie,213,0,1208789.html) *Jutro ważne głosowanie w sprawie kobiet * Podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Ministrów rząd wysłucha wątpliwości w tej sprawie. Na tle dyskusji o konwencji doszło do sporu pomiędzy Kozłowską-Rajewicz, która przekonywała, że dokument należy jak najszybciej ratyfikować, a ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, który widział w nim _ wyraz ideologii feministycznej _, służący _ zwalczaniu tradycyjnej roli rodziny i promowaniu związków homoseksualnych _. Zdaniem ministra niektóre zapisy konwencji są sprzeczne z konstytucją.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci.

Konwencja została przedstawiona do podpisu w maju 2011 r. w Turcji. Do 10 lipca podpisało ją 25 państw, ostatnio Holandia. Jedno państwo - Turcja - ratyfikowało Konwencję

Ministrowie przyjąć mają również stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Celem zmian jest umożliwienie produkcji napojów spirytusowych (okowity) oraz umożliwienie ich sprzedaży w miejscu ich wytworzenia, bez konieczności spełniania restrykcyjnych wymagań, dotyczących innych wytwórców napojów spirytusowych, produkujących te napoje na skalę przemysłową.

Kolejną zmianą jest uwolnienie sprzedaży napojów spirytusowych, wytworzonych domowym sposobem w ilości 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, a także sprzedaży detalicznej wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych, spod rygorystycznych ograniczeń przewidzianych w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to założenia do projektu nowelizacji ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej. Projekt powstał przy współudziale BBN. Zakłada on połączenie dzisiejszych dowództw rodzajów sił zbrojnych w jedno Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych. Ma się ono zająć bieżącym, ogólnym dowodzeniem armią. W skład dowództwa generalnego wchodziłyby struktury kierowania Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną i Wojskami Specjalnymi.

Za dowodzenie siłami wydzielonymi do operacji kryzysowych oraz misji zagranicznych odpowiadałoby dowództwo operacyjne. Zgodnie z projektem szefowie obu dowództw będą faktycznie dowodzić siłami lądowymi, powietrznymi, morskimi i specjalnymi.

Koncepcję integracji dowództw MON uzasadnia tym, że prawie wszystkie współczesne operacje to operacje połączone, prowadzone z wykorzystaniem różnych rodzajów sił zbrojnych.

Projekt przewiduje też, że szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nie będzie już dowodził wojskiem w imieniu ministra w czasie pokoju. Sztab Generalny WP ma stać się organem planistycznym.

Rząd zajmie się także projektem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz założeniami do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Czytaj więcej w Money.pl
Ostra krytyka Gowina za jego decyzje Ich zdaniem wypowiedzi najwyższych przedstawicieli rządu, nie powinny utrwalać nieprawdziwych stereotypów.
Tusk przeciw Gowinowi. Rozłam w rządzie? Premier poskramia ministrów. - _ Jeśli temperament nie pozwala im dojść do ładu między sobą, to _ ...
Gowin dostał plakietkę. Chodzi o bicie kobiet - _ Klub docenił heroizm ministra Gowina w tym zakresie i nawet z tego względu przygotowaliśmy dla niego honorową plakietkę SP _ - zaznaczył Jaki.
Tagi: przemoc w rodzinie, kobiety, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz