Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
marketing w firmie
10.03.2011 22:10

Bony dla kontrahentów - nie trzeba za nie płacić VAT

Wydanie bonu należy traktować jak przekazanie określonej kwoty pieniężnej, a taka czynność jest neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov /Dreamstime.com)

Przekazywanie bonów dla kontrahentów w ramach działań marketingowych może być wyłączone spod podatku od towarów i usług.

Przekazanie bonu może odbywać się według różnych kryteriów np. za osiągnięcie określonego progu zakupów czy za stałość współpracy. Czynność przekazania bonu jest obojętna z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT).

Przekazanie bonu nie może być zakwalifikowane do dostawy towarów, ani też do pojęcia świadczenia usług. Bon, jako znak legitymacyjny, nie może być towarem. Jego przekazanie nie może być uznane za świadczenie usługi, ponieważ dopiero realizacja bonu doprowadzi do przekazania towaru lub wykonania usługi, a nie może być przypadku podwójnego opodatkowania tej samej czynności, czyli wydania bonu, a następnie jego realizacji.

Moment wydania bonu należy traktować jako analogię przekazania określonej kwoty pieniężnej, a taka czynność jest neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Skutki na gruncie VAT wystąpią dopiero w momencie realizacji przekazanych kontrahentom bonów i będą one zależały od przysługujących im uprawnień, wskazanych na wydanych dokumentach (znakach) oraz od podmiotu realizującego uprawnienia.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/5/t46853.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/swieta;w;firmie;czyli;gotowka;zamiast;bonow,14,0,722446.html) Święta w firmie, czyli gotówka zamiast bonów
Podmiotem realizującym uprawnienia wynikające z bonów może być ten sam podmiot, który je wydał. Jest nim np. sprzedawca towarów, który w zamian za realizację określonego progu obrotów, udziela rabatu w wysokości wskazanej na wydanym dokumencie. Skutek w VAT będzie polegał na udzieleniu rabatu przy sprzedaży towarów. Sprzedawca dokona pomniejszenia swojej kwoty należnej VAT, wystawiając odpowiednią fakturę VAT odbiorcy przedstawiającemu bon.

Analogicznie należałoby potraktować sytuację, w której bon uprawnia do przekazania dodatkowego towaru tego samego rodzaju _ gratis _. Owo nieodpłatne przekazanie miałoby bowiem charakter faktycznie odpłatny, wynikający z udzielonego rabatu na całą dostawę. Może jednak wystąpić sytuacja, w której sprzedawca na podstawie bonu przekazuje towar niepowodujący rabatu (nagroda rzeczowa za współpracę) lub też jakąś usługę (nagroda niematerialna za współpracę).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/16/t85008.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/pakiety;medyczne;dla;pracownikow;zwolnione;z;vat,244,0,753652.html) Pakiety medyczne dla pracowników zwolnione z VAT
Powyższe świadczenia są w istocie świadczeniami nieodpłatnymi, które z uwagi na związek z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą, nie powinny generować podatku należnego po stronie przekazującego przedsiębiorcy. Otrzymanie takiego świadczenia nie uprawnia oczywiście do żadnych odliczeń, w szczególności podatku naliczonego.

Następną opcją jest umożliwienie realizacji bonów u innego aniżeli wydający bon podmiotu. Obowiązki z punktu widzenia podatku VAT wystąpią po stronie podmiotu realizującego bon. W momencie realizacji usługi albo sprzedaży towaru powinna zostać wystawiona faktura na podmiot zamawiający dane świadczenie, czyli przedsiębiorcę wydającego bony.

Ten ostatni podmiot musi się bowiem rozliczyć z podmiotem akceptującym bony. Mogą się też pojawić wątpliwości po stronie otrzymującego fakturę VAT za wykonanie realizacji bonów, czy upoważnia ona do odliczenia tego podatku. Podejście organów podatkowych jest bowiem dość restrykcyjne w zakresie braku jasnego związku podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną. Z tym stanowiskiem trudno się jednak zgodzić.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/217/t20697.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/potracenie;-;sposob;na;rozliczenie;z;kontrahentem,226,0,772066.html) Potrącenie - sposób na rozliczenie z kontrahentem Co zrobić kiedy kontrahent nie płaci? Można skorzystać wtedy z potrącenia wzajemnych wierzytelności.
Kontrahent nie płaci? Jak zmniejszyć ryzyko? Przed utratą płynności może bronić gwarancja bankowa lub weksel in blanco.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/225/t34785.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;rozliczac;firmowe;spotkania;i;prezenty,104,0,744296.html) Jak rozliczać firmowe spotkania i prezenty? Upominki można wliczyć w koszty, ale powinny być oznakowane logo firmy, znakami towarowymi itp.

Autor szefem Departamentu Podatkowego, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: marketing w firmie, vat, prawo podatkowe, wiadomości, porady, prawo, najważniejsze, wiadmości, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz