Na skróty

Prawo

Tematykomornik alimenty

komornik alimenty

 • Ściągalność alimentów niewiele, ale rośnie

  Niewiele, ale rośnie poziom ściągalności alimentów - informuje ministerstwo pracy i polityki społecznej. Z danych resortu pracy wynika, że w 2014 roku do kancelarii komorniczych wpłynęło 59,3 tys
 • Egzekucja alimentów musi być skuteczniejsza

  Trzeba zwiększyć skuteczność egzekucji alimentów i podnieść próg dochodowy uprawniający do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który zwrócił się w tej
 • Skarga na czynności komornika

  spłaty 15 tys. PLN oraz żądanie alimentów bieżących w wysokości 500 PLN. W odpowiedzi na zawiadomienie komornika z dnia 2.07.2010 w Sądzie Rejonowym złożyłem pozew Skargę na wszczęcie egzekucji podnosząc
 • Skarga kasacyjna

  ubezpieczenia społecznego. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach: 1. o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania, 2. dotyczących kar porządkowych
 • MPiPS oraz MS planują zmiany dotyczące egzekwowania alimentów

  . Jeśli ukrywa on swój majątek, przenosi go na inne osoby, podejmuje pracę na czarno - komornik nie jest w stanie odzyskać alimentów. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą wówczas wystąpić do gminy o wypłacenie
 • Egzekwowanie alimentów. Resort sprawiedliwości planuje zmiany

  . Jeśli ukrywa on swój majątek, przenosi go na inne osoby, podejmuje pracę na czarno - komornik nie jest w stanie odzyskać alimentów. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą wówczas wystąpić do gminy o wypłacenie
 • Egzekucja alimentów. Wobec dłużników tylko egzekucja sądowa?

  . Przygotowane zmiany przepisów mają usprawnić odzyskiwanie pieniędzy wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Projekt nowelizacji ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o emeryturach i rentach z Funduszu
 • Fundusz alimentacyjny. Resort pracy nie planuje zmian w kryterium dochodowym

  resortu. Obecnie kryterium to wynosi 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych alimentów. Wysokość świadczeń pokrywa się z wysokością
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych bez alimenciarzy?

  sześć miesięcy. Do złożenia wniosku o wpis takiego dłużnika do rejestru zobowiązany jest komornik. Chodziło o to, by zmotywować niesolidnych rodziców do wywiązania się ze zobowiązań, ale zdaniem resortu