Na skróty

Prawo

Tematykomornik alimenty

komornik alimenty

  • Egzekucja alimentów. Wobec dłużników tylko egzekucja sądowa?

    . Przygotowane zmiany przepisów mają usprawnić odzyskiwanie pieniędzy wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Projekt nowelizacji ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o emeryturach i rentach z Funduszu
  • Skarga kasacyjna

    ubezpieczenia społecznego. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach: 1. o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania, 2. dotyczących kar porządkowych