Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje?

2013-03-02 07:35

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje?

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców wobec dziecka. Każde z rodziców jest jednocześnie uprawnione i zobowiązane do sprawowania tej władzy w sposób należyty.

Władza rodzicielska stanowi katalog uprawnień i obowiązków rodziców wobec dziecka. Traktuje o tym art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania z poszanowaniem godności i praw. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Podstawowymi atrybutami tej władzy są: piecza nad dzieckiem - jako najobszerniejszy element, piecza nad jego majątkiem, reprezentacja.

Zgodnie z art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z nim, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

W tej sytuacji, kiedy rodzice są w stanie osiągnąć kompromis, co do spraw dotyczących wspólnego dziecka, sąd po analizie takiego porozumienia, o którym wprost mówi ustawodawca we wspomnianym wyżej przepisie, może pozostawić, mimo faktycznej rozłąki, pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Dzieje się tak w sprawach, w których z określonych powodów rodzice nie wychowują dziecka wspólnie.

Czytaj więcej Alimenty na dorosłe dziecko? Zobacz kiedy Rodzic jest zobowiązany płacić alimenty tak długo, jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Rodzice mogą jednak wystąpić do sądu z powództwem o zniesienie alimentów.

W innych wypadkach, kiedy brak takowego porozumienia, a rodzice nie mieszkają razem, sąd może władzę rodzicielską ograniczyć. Sąd wówczas obowiązany jest określić w sposób konkretny, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka ogranicza władzę drugiego rodzica.

Treść obowiązków i uprawnień małżonka, któremu wykonywania władzy rodzicielskiej nie powierzono, może obejmować decyzje dotyczące dziecka: jego kształcenia, takich jak wybór szkoły lub zajęć pozaszkolnych, ochrony zdrowia dziecka, takich jak wybór lekarza, rozwoju duchowego przez wychowanie religijne, wyboru kraju zamieszkania dziecka, itd.

Istnieją też inne podstawy do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Przepis artykułu 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców mówiąc, że: Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia (art. 109 § 1 K.r.o.). Jeśli zatem dobro dziecka za tym przemawia, sąd może ograniczyć rodzicowi bądź obojgu rodzicom władzę rodzicielską. Jeśli pojawi się zagrożenie tego dobra, pojawia się ingerencja sądu. Zagrożenie to przejawia się z reguły w krzywdzących postępowaniach rodzica wobec dziecka.

W takiej sytuacji każdy z rodziców może złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ponadto postępowanie może zostać wszczęte z urzędu, jako wyjątek od zasady wszczynania postępowań sądowych w sprawach cywilnych na wniosek zainteresowanego. Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, wydziałem, przed którym toczy się postępowania jest wydział rodzinny i nieletnich. Postępowanie to toczy się w tzw. trybie nieprocesowym, rodzice są uczestnikami tego postępowania.

Sąd opiekuńczy w takim wypadku może w szczególności:

  • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  • określić, które czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym.

Władzę rodzicielską można przywrócić do jej pełni, więc jej ograniczenie nie jest stanem nieodwracalnym. Można również pozbawić władzy rodzicielskiej, gdy już została ograniczona, a dobro dziecka za tym przemawia. Jedynym kryterium, jakim kieruje się sąd wydając orzeczenie w tym przedmiocie jest dobro dziecka.

Czytaj więcej w Money.pl
Od czego zależy zakres alimentów?
Osoba płacąca alimenty nie może w nieuzasadniony sposób, chcąc uniknąć zobowiązania, wyzbywać się majątku albo pozbawiać źródła zarobkowania.
Pasierb może dziedziczyć spadek, jeżeli...
Pasierb jest ostatnią w hierarchii osobą uprawnioną do dziedziczenia spadku, wprowadzoną w nowelizacji Kodeksu cywilnego.
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Jak jest regulowana?
Przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, nie ogranicza prawa drugiego do kontaktów z dzieckiem.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

tagi

rodzice, ograniczenie, władza rodzicielska, dobro dziecka

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2014-10-29 22:51:32 87.119.2.* | nemo714
Drogie panie, jak wiadomo, kto nic nie mowi, to cos ukrywa - z takiego zalozenia wychodza sady. Pisac do sadu odp na kazde pismo, nie dbac o prawniczy belkot, to sa emocje, wylejcie je na papiet. To jest jak w przedszkolu, kto pierwszy podkabluje/ naskarzy, ten nie dostaje kary. Mam wrazenie, ze w duzej mierze postanowienia/ wyroki sadow sa subiektywne.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-05-28 16:26:53 83.8.164.* | AAA1233
Re: Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje? [2]
MOJ BYLY MAZ ZNECA SIE NAD DZIECKIEM, ZASTRASZA DZIECKO I DALEJ MNIE, A SAD CHCE OGRANICZYC WLADZE RODZICELSKA MI I JEMU. JA WALCZE O DOBRO DLA CORKI, O TO ABY BYLA SZCZESLIWA, A TEN CZLOWIEK WSZYSTKO NISZCZY, ZASTRASZA. ROZWIODLAM SIE A ON DALEJ NISZCZY ZYCIE MI I CORCE. ALE DLA SADU W POLSCE JEST WAZNE TO ZE OJCIEC CHCE SIE WIDYWAC Z DZIECKIEM, NIE TO CO OPISUJE, CO ON WYPRAWIA, JAK SIE ZACHOWUJE WOBEC DZIECKA. PANSTWO W PASTWIE. DOJDZIE DO TRAGEDI TO MAM OBWINIAC SAD??? CZY KOGO??? SPRAWA TRWA JUZ TRZY LATA!!! ALE W SADZIE UWAZAJA ZE JEST WAZNE DOBRO OJCA, NIE TO ZE ZASTRASZA
2015-04-09 16:17:12 46.113.141.* | mama328
To o czym piszesz dzieje się w sądach rodzinnych w Polsce nagminnie.Permanentnie niszczone jest dziecko a gloryfikowany ojciec oprawca który w większości przypadków był powodem rozwodu , Macierzyństwo postrzegane jest w sądach jako nadopiekuńczość / to jakaś paranoja/ Ustawa jaką podpisał prez.Komorowski w 2012 r." o grzywnie, jaką musi zapłacić ojcu matka dziecka m.in. za skrócone np. spotkanie z powodu choroby czy innych przeszkód lub wypadków losowych powoduje lawinę takich pozwów rzekomo skrzywdzonych KRZYWDZICIELI.Sądy nie biorą pod uwagę udokumentowanych przez matkę przyczyn /np.kwestionuje się wiarygodność zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka z państwowej przychodni/ dając wiarę ojcu , który w majestacie "prawa" niszczy finansowo matkę odbierając sobie w ten właśnie sposób alimenty i okrada dziecko. Pytam - to gdzie jest to dobro dziecka.?
2014-09-19 19:05:08 83.6.74.* | paula800
Sady w polsce to dno, ja juz 2 lata sie rozwodze i to ze nie placi , i nie widuje sie z dzieckiem jest niewazne, tylko to ze w sadzie mowi ze chce sie widywac, a po sprawie swoje robi
Jak takiemu czlowiekowi dac dziecko jak nawet dziecko go nie zna, a sas ma to gdzies ze pije ze cpa, maja widzenia byc ustalone i koniev
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-24 10:42:44 37.109.16.* | hania389
Re: Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje? [1]
witam ja mam podobnie moja matka w zemscie za to ze nie sklamalam w sadzie na bylego zglosila ze zle sie opiekuje dzieckiem sad mimowolnie zglosil dokumenty o graniczenie mi praw a ja CALA CHODZE ZAMIAST SIE PRZYCZEPIC TYCH CO NAPRAWDE ZLE TRAKTUJA DZIECI U CZEPILI SIE MOJEJ RODZINY BEZ NALOGÓW
2014-09-24 22:08:51 31.61.140.* | anakk
Ja z dwuletnim dzieckiem poszlam sprzatac do ludzi zeby wreszcie wyjsc na prosto.Matka stwierdzila ze puszczam sie za kase i dotod donosila gdzie sie da ze ograniczono mi prawa.Sad nawet nie wziol pod uwage wniosku kuratora ktory wnioskowal zeby ograniczyc wladze mezowi ktory pil i tlukl mie jak psa ze sie puszczam.Stwierdzili ze to mowi MOJA matka to musi byc prawda.Przeszlam pieklo ktore zniszczylo mi zdrowie tylko dlatego ze chcialam dac dzieciom lepsze jutro.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-21 20:18:59 164.126.58.* | Julia00000
Re: Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje? [0]
Mamy takie prawo które tylko z pozoru dba o rodzinę i dobro dzieci .Przykładem jest średnia w rodzinie, aby otrzymać zasiłek rodzinny .I tak, samotna matka która ma jedno dziecko i około 1100zł na utrzymanie , w sytuacji kiedy przekroczy tę nędzną sumę , ma zabrany ten bardzo skromny dodatek ! . Przyznany zapewne dla dobra dziecka. A ileż to jest 1100 zł na życie . Wie każdy kto tyle ma . I tak bardzo dbają o dobro dzieci , że do Sądu wzywają , kiedy rodzic zagoniony utrzymaniem dziecka / a takie nędzne warunki życia stwarza nam nasz rząd / by ochoczo ukarać rodzica ograniczeniem praw rodzicielskich za TO ŻE NIE MA CZASU CHODZIĆ NA WYWIADÓWKI ! / nawet rodzic samotny któremu tak ciężko podołać wszystkiemu / i nie ważne, że dziecko uczy się dobrze , nie wagaruje , nie sprawia żadnych kłopotów. Moja sytuacja jest tego przykładem . Uważam że niektóre urzędy b. dbają aby pokazać jak się wszystkim interesują i"dobrze" wykonują swoją pracę .....i by im nigdy pracy nie zabrakło! A, że po drodze kogoś skrzywdzą tą swoją bezdusznością / mniej czy więcej / to dla nich pestka .
2013-10-18 21:17:30 94.254.146.* | zalamana
Ja jako samotna matka czekam na sprawę z urzędu.zostałam zaszczuta przez szkole,opiekę spoleczna. Nasz kraj jest krajem absurdu i prawo jest niesprawiedliwe. Robią problem tam gdzie go nie ma,a ja jako zwykły szary obywatel z dolnej polki jestem skazana na przegrana.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-10-09 23:50:58 46.77.124.* | monika leszno
Tak to prawda latwiej dziecko zabrac przytym rozbic rodzine ktura dopiero sie sie uporala zjedna tragedia niz wyciagnac pomocna dlon i jej pomuc zeby ponownie moglo normalnie funkcjonowac to jest sad rodzinny ktury jest dla rodziny kto tam pracuje roboty bo napewno nie ludzie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-03-13 12:29:28 37.47.48.* | jakub2
Re: Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje? [1]
Bardzo często słyszymy że z błachych powodów są odbierane dzieci przez sądy w Polsce co jest wręcz skandalem , bo zamiast wspomagać te rodziny które nie mogą sobie w obecnych warunkach ekonomicznych i gospodarczych dać rady , a za które to warunki sa odpowiedzialne rządy od 89 r , to sie zabiera im dzieci oddając je rodzinom zastępczym rozdzielając i niszcząc rodzinę . Pewnie niedługo usłyszymy być moze ze bedą te dzieci adoptować homoseksualiści , a kto wie czy nie o to chodzi ?