Na skróty

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić?

2013-01-29 06:32

Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić?

Nie zawsze uzyskanie przez dziecko pełnoletniości zwalnia rodzica od łożenia na jego rzecz alimentów. Według art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Art.133 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że: Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Zgodnie natomiast z art.133 § 3 K.r.o. rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Rodzic zobowiązany jest tak długo świadczyć alimenty, jak długo dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Sytuacja taka zawsze dotyczy dzieci, które są małoletnie. Wyjątkiem jest, gdy dochody z majątku przysługującego dziecku wystarczają na pokrycie wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem danego dziecka.

Osoba pełnoletnia ma prawo domagać się od rodzica alimentów na swoje utrzymanie, kiedy mimo osiągnięcia pełnoletniości nie ma rzeczywistej możliwości samodzielnego utrzymywania się. Nadto dziecko pełnoletnie ma prawo do alimentów, kiedy ukończyło edukację, nawet wtedy, gdy ma możliwość jej kontynuowania, ale znajduje się w niedostatku.

Pojęcie niedostatku w polskim ustawodawstwie pojawia się w aspekcie alimentowania uprawnionych przez zobowiązanych. Niedostatek jest pojęciem nieostrym, zawsze rozważanym, adekwatnie do konkretnej sytuacji. Niedostatek ogólnie ujmując, to taka sytuacja, gdy dana osoba nie ma żadnych źródeł utrzymania, ani możliwości podjęcia zarobkowania w jakiejkolwiek formie. Niedostatek należy udowodnić, obowiązek ten obciąża ubiegającego się o alimenty.

Czytaj więcej Alimenty na dziecko. Ile może zasądzić sąd? Usprawiedliwionymi potrzebami podlegającymi zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego nie są te, które wynikają ze zbytku.

Istnieje nadto zapis wynikający z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego wynika możliwość uchylenia się od świadczeń dla dorosłego dziecka, gdy dla rodziców połączone byłoby to z nadmiernym uszczerbkiem. Nadto, jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Taka sytuacja wymaga dokładnej analizy, oczywiście nie będzie ona mieć zastosowania, kiedy dziecko jest niepełnosprawne, kalekie w sposób nieodwracalny. Taki obowiązek alimentacyjny może trwać bardzo długo, nawet całe życie. W zasadzie, jeżeli dziecko po uzyskaniu pełnoletniości nadal uczy się w trybie dziennym, rodzicowi trudno będzie uchylić się od obowiązku alimentowania dziecka.

Zapis wynikający z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma stanowić ochronę dla sytuacji, kiedy dorosłe dziecko nie podejmuje zatrudnienia, mimo posiadanych możliwości, bądź podejmuje naukę dla pozoru, jednocześnie domagając się alimentów od rodzica. Ta norma prawna ma pomóc rozwiązywać tego rodzaju problemy.

Wspominany wyżej zapis jest istotny nie tylko dla ubiegających się, jako dorosłych o alimenty od rodziców. Stanowi nadto podstawę dla roszczenia rodziców pełnoletnich dzieci, zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych wobec takich dzieci, które mogą się usamodzielnić. Zobowiązani (rodzice) mogą, bowiem wystąpić do sądu z powództwem o zniesienie alimentów. Rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów również wtedy, jeśli wykażą, że ich uiszczanie jest obciążone i połączone z uszczerbkiem majątkowym i osobistym zobowiązanego.

Sąd rozważając zasadność alimentowania dorosłych dzieci przez rodzica, przede wszystkim bierze pod uwagę fakt, czy dziecko uczy się, czy zdobywa zawód, oraz czy nauka, którą pobiera uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej. Sąd bada wówczas plan zajęć dziecka, ich rozkład, oraz inne okoliczności, które świadczą o tym, czy dziecko może osiągnąć własne dochody. Ważną okolicznością są nadto starania o pozyskanie zatrudnienia, niemożność jego wykonywania przez uprawnionego i predyspozycje zarobkowe dziecka dorosłego.

Czytaj więcej Pasierb może dziedziczyć spadek, jeżeli... Pasierb jest ostatnią w hierarchii osobą uprawnioną do dziedziczenia spadku, wprowadzoną w nowelizacji Kodeksu cywilnego.

W przypadku ubiegania się o alimenty przez dorosłe dziecko, które jest niepełnosprawne, chore, i z tego powodu niesamodzielnie, Sąd bada czy dane schorzenie rzeczywiście uniemożliwia osiąganie dochodów własnych przez pełnoletniego uprawnionego.

Zdarzają się nadto inne sytuacje, kiedy to pełnoletnie dziecko może mieć problemy z osiąganiem dochodów własnych. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy pojawia się problem alkoholizmu lub narkomani, uzależnienia od hazardu, itp., czyli uogólniając, takich sytuacji, z powodu, których nie jest zdolne do samodzielnej pracy. Wówczas rodzice mają obowiązek udzielać dziecku finansowej pomocy, aż do rozwiązania powyższych sytuacji.

Sąd orzekając o kwocie alimentów, obciążając nią zobowiązanego, bierze pod uwagę nie tylko, co konkretnie uprawniony (dziecko) potrzebuje, ale również sytuację życiową dziecka w zakresie: miejsca zamieszkania, środowiska, w jakim żyje ono i jego rodzice, na jakim poziomie żyje ewentualnie przyrodnie rodzeństwo, czy też inne okoliczności w danym stanie faktycznym.

Sąd bada nie tylko potrzeby dziecka, ale również możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Badając tę sferę, sprawdza, nie tylko to, co zobowiązany otrzymuje faktycznie, ale również to, co osoba ta mając na uwadze jej możliwości w zakresie wykształcenia, w zakresie dotychczasowe przebiegu kariery zawodowej, gdyby dochowała należytej staranności oraz wykorzystała w pełni swoje umiejętności i wykształcenie, była w stanie zarobić. Zdarza się, bowiem często np., że rodzic ma dobre wykształcenie, może więc przy założeniu dobrej woli, wykorzystać w pełni swoje wykształcenie, wówczas sąd dokona analizy, mając na uwadze powyższe, ile faktycznie zobowiązany mógłby w takie sytuacji zarabiać, i mając taką podstawę zasądzi stosowną i adekwatną kwotę alimentów.

Czytaj więcej w Money.pl
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Jak jest regulowana?
Przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, nie ogranicza prawa drugiego do kontaktów z dzieckiem.
Jest ważne rozstrzygnięcie dla małżonków
Pułap żądań majątkowych jest dostosowywany do możliwości małżonka winnego, bo alimenty nie mogą być narzędziem zemsty finansowej.
Od czego zależy zakres alimentów?
Osoba płacąca alimenty nie może w nieuzasadniony sposób, chcąc uniknąć zobowiązania, wyzbywać się majątku albo pozbawiać źródła zarobkowania.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2014-04-10 16:29:59 81.219.163.* | RitaRitowicz
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [1]
Prosze o wyjasnienie jak powyzsze prawo ma sie do sytuacji, gdy dzieci ojca majacego nowy zwiazek, z ktorego pochodzi 1 maloletnie dziecko, zyajcego w RP i zobowiazanego do placenia alimentow wyrokiem sadu w RP mieszkaja od lat z matka i jej nowym partnerem zagranica ( 20- student i 15 lat- uczen); Matka ogranicza kontakty dzieci z ojcem, wywierajac na dzieciach presje i zabrania dzieciom odwiedzin u ojca, wizyt w Polsce od momentu, gdy okazalo sie, iz ojciec spodziewa sie kolejnego dziecka z nowego zwiazku? Matka pracuje, od lat zyje w formalnym zwiazku zagranica ( w panstwie pobytu konkubinat jest zwiazkiem formalnym) , z nowym partnerem nie ma dzieci, jej sytuacja finansowa jest stabilna. Czy ojciec zobowiazany wyrokiem sadu w RP ma prawo uchylic sie od placenia alimentow z uwagi na wlasna sytuacje finansowa ( aktualne powiekszenie rodziny) oraz fakt, iz dzieci przebywaja od lat zagranica i od dlugiego czasu matka nie zezwala dzieciom na wizyty w Polsce?
2014-04-17 09:22:29 83.15.209.* | xx682
nie, nie ma takiej możliwości. kontakty z dziećmi i obowiązek alimentacyjny to dwie różne instytucje. nie ma też opcji, by sąd przyjął argumentację, że ojciec nie chce płacić, bo ma kolejne dziecko. Każde dziecko jest w takim samym stopniu uprawnione pod względem alimentacyjnym
2014-04-03 08:54:43 83.25.180.* | Mashiro
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [1]
Właśnie ciekawią mnie alimenty na dziecko pełnoletnie, bardzo ciężko mi się żyje z ojcem, już nie będę tu opowiadała dlaczego w tym roku kończę 18lat i chciałabym się wyprowadzić do chłopaka. Tam dalej chodziłabym do szkoły (liceum) lecz nie będzie utrzymywał mnie przecież chłopak cały czas... słyszałam, że rodzic ma obowiązek utrzymywać dziecko tak długo jak się uczy.
Czy jeśli wyprowadziłabym się, ojciec musiałby wysyłać mi jakieś pieniądze?
Powiadomiła mnie o tym pielęgniarka w szkole i chciałam potwierdzić gdzieś tą informacje.
Od razu wam zaznaczam, że to nie są jakieś widzimisię, pytam zupełnie poważnie.
2014-04-03 10:26:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Generalnie tak, chyba że sam jest w sytuacji finansowej uniemożliwiającej takie świadczenie finansowe.

Przeczytaj artykuł przewodni do wątku ( link na początku wątku ) oraz artykuły inne:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/alimenty;kto;i;ile;musi;placic,95,0,493919.html


http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/alimenty;na;dzieci;-;od;czego;zalezy;ich;wysokosc,29,0,1134621.html
2014-03-16 23:17:45 185.24.27.* | Sebolk
Witam
Znajduje się w trudnej sytuacji...mieszkam obecnie z mama imam sświeżo co ukończona pełnoletność posiadał dobra frekwencję w szkole dobre oceny i dobra opinie.sytuacja wygląda tak ... Matka ma problem alkoholowy i od roku na codziennie nad używa środka alkoholowego znajdowała się w szpitalu na odtruciu alkoholowym nie posiada pracy a jej stan jest cały czas taki sam nadużywanie alkoholu itd.i teraz mam pytanie czy mam możliwość o alimenty w celu zamieszkania w internacie/stancji ? Jeżeli tak to w jaki gdzieppowinienem się zgłosić ? Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
-2 spadek
2014-02-05 12:20:36 katiadel
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [3]
Witam. Studiuje na 5 roku studiów dziennych i niedługo skończę 25 lat. Nie posiadam pracy stałej lecz drobne zlecenia. Mój ociec chce zabrać mi alimenty w wysokości 450zł. Czy może to zrobić?
-2 spadek
2014-02-23 00:55:16 87.204.162.* | Rafael451
Bardzo mi przykro, że Twój ojciec chce Ci zabrać alimenty. Moim zdaniem to powinien je płacić do 45 roku życia bo jak widać 25 lat to zbyt mało. Musisz podjąć drugi kierunek studiów, zrobić sam sobie dziecko i mieszkać w kartonie. Wtedy ojciec będzie płacił na Ciebie bo żyjesz w niedostatku. Potem sobie możesz coś uszkodzić i wtedy to pewnie do końca życia będziesz dostawał alimenty. Dziwne jest to, że masz 25 lat i studiujesz. No ale nie moja sprawa.
2014-04-09 17:48:08 217.96.115.* | ATOSIK5
idź się zakop 5 metry w mule ok..
2014-02-05 01:00:19 79.97.92.* | Robert457
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [0]
Mam 22 letniego syna.
Od 2011r.wynają wraz z koleżanką mieszkanie, pracuje. Obecnie zarabia 11zl.na godzinę(brutto)
Dorabia w pracach polowych.
Także od 2011r.zaczą uczęszczac do szkoły zaocznej,niepłatnej(sobota,niedziela)
Został skreślony za frekfęcję.
Teraz zapisał się do liceum zaocznego(sobota niedziela)
i także za ta szkołę nie płaci
Trzeci rok zaczyna pierwszą klasę.
Od znajomych dowiedziałem się o wszystkim.
Założyłem sprawę w sadzie o uchylenie alimentów.
Syn,twierdzi,że alimeny mu się należą bo:
chodzi do szkoły,wzioł kredyt na wakacje,na denyystę,ortodontę,
oraz na bieżące wydatki.
Mam pytanie.
Czy mam jakąs szansę,aby wygrać tą sprawe?
Jeśli żadnej,to jak długo można tak ciągnąc?
Kredyty można brać jeden za drugim.
Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam Robert.
2014-01-23 13:23:07 90.156.90.* | 0000pan
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [0]
Witam!mój syn ma 20 lat pracuje i uczy się zaocznie czy dalej mam obowiązek płacić na niego alimenty?
2013-09-17 16:13:55 31.62.188.* | klaudiawarszawa
witam, mam takie pytanie mam skonczone 18 lat w tym roku skoncze szkole i chcialabym kontynuowac nauke na studiach. moi rodzice sa po rozwodzie mama wychowuje mnie, a tata brata. chcialabym od taty dostawac alimety na dalsza edukacje, bo mamy najzwyklej w swiecie nie stac, wychowuje mnie sama przy czym pomaga nam mops. mam prawo do takich alimentow czy ojciec po prostu jest zwolniony z placenia, bo jest podzial dziecmi ? mama twierdzi, ze jak zaloze ojcu alimenty na siebie to wtedy on ma prawo zalozyc mamie na brata. PROSZE o wyjasnienie mi tego, z gory wielkie dzieki :)
2013-12-18 16:18:03 barfus
Rodzic musi tak długo świadczyć alimenty, jak długo dziecko nie będzie w stanie się samodzielnie utrzymać.Również w sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko skończy edukację, ale ma możliwość jej kontynuowania, jednak znajduje się w niedostatku.
2013-11-07 08:36:58 76.220.56.* | California
Niech mama wezme sie moze do pracy.
2013-09-09 16:52:28 178.217.192.* | Klaudia919
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [1]
Witam.
Piszę z zapytaniem.
Znajomy jest zobowiązany płacić alimenty na swojego syna, ale syn ten już zakończył edukację i najprawdopodobniej pracuje.
Czy istnieje jakaś ustawa prawna, która decyduje o tym, że alimentów już płacić nie musi.
I czy nawet jeśli istniałoby prawdopodobieństwo chłopak ten kontynuuje naukę, czy musi on to jakoś udokumentować?
Czy jeśli tego nie zrobi są konsekwencje prawne takowego czynu?
Czekam na odpowiedź.
2013-11-16 15:23:54 194.181.131.* | dqa2
taaaa znajomy :D
-2 spadek
2013-09-01 13:45:57 37.31.112.* | kamil363
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [1]
czy dostane alimenty od ojca ktury nie pracuję .mam 27 lat i jestem niepełnosprawny 1 grupę ale mam żone i dzieci to mogę wystopic o alimenty i jak nie bedzie płacił czy bym dostał z fuduszu
2014-02-03 13:30:53 90.232.248.* | helenalicja
jestes niepelnosprawny chcesz alimenty od ojca, ale zone i dzieci to masz! niezy z ciebie oszust, ba i to bez honoru... do pioruna ojciec zrobi ci twoje dzieci_-?
2013-05-26 20:27:28 31.62.236.* | Roksy14
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [0]
Jestem Roksana i mam 19 lat i wybieram sie od października na studia w akademii medycznej w Bydgoszczy.Od 6 lat mieszkam z ciocią i wujkiem w Toruniu.Mają oni zawartą tylko umowę notarialna z moimi rodzicami po to abym mogła mieszkać tu na czas nauki.Przez całe 6 lat rodzice nie wysyłają mi żadnych pieniędzy na utrzymanie prócz rodzinnego.Mam pytanie czy da się według Państwa z tego wyżyć?Mój ojciec narobił przy okazji długów w bankach skąd pieniądze nie wiem na co przeznaczał.Z tego co wiem dochód, który otrzymują przekracza granice , w której mogłabym dostawać jakieś dodatkowe pieniądze na naukę.Proszę o pomoc, ponieważ zastanawiam sie nad załozeniem sprawy o alimenty.
2013-03-14 16:59:11 37.47.142.* | jakub2
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [1]
Coś mi sie wydaje ze jesteście pomyleni , to jest tak kiedy prawo tworzą prawnicy

, nie zawsze jak widać madrzy i są na usługach rzadzących którzy chcą z siebie

przenieść ciężar na rodziców , a sami doprowadzili do bezrobocia i powinni oni

właśnie ponieść konsekwencję swojej głupoty i nieudolności w rządzeniu gospodarką

tego kraju, bo to jest jedyna przyczyna bezrobocia , mam nadzieję ze wkrótce poniosą

dotkliwe konsekwencję własnej nieudolności i ignorancji .
Jak widać , sądy i prawnicy ciągle poszerzają sobie pole dzialania żeby czasem nie

zostali bezrobotnymi , to właśnie z tego powodu w polsce szerzy sie bezprawie , to

własnie im zależy zeby prawo było takkiie z którego bedą czerpać profity
2014-04-08 22:41:11 31.61.138.* | lukaszluk
Milcz człowieku...
Mam ojca alkoholika, za awantury i [...] życie z chęcią bym go obciążył alimentami...
Nie myśl, że ludzie tak [...] wpadają na takie pomysły...
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum Money.pl ###
-3 spadek
2013-03-13 11:44:40 79.21.30.* | Kobieta,Prawdziwa MAMA !
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [1]
Za niektóre kobiety jest mi wstyd !!!
Kobiety nie rozumiecie że jak na siłę będziecie zmuszać do płacenia alimentów na dziecko to wam[...]

### POST EDYTOWANY Z POWODU ZŁAMANIA REGULAMINU FORUM MONEY.PL ###
.po co kogoś zmuszać ,lepiej mieć dziecko dla siebie nie oglądać osoby która dziecka nie akceptuje. Ile mężczyzn może pomóc w wychowaniu dziecka po co komplikować sytuacje dziecka i swoją, dla kasy od kogoś kto to robi z łaską.
Dla mnie alimenty w Polsce powinny być do 18 roku życia dziecka,ze względu na jego dobro ,żeby rodzice dziecka pokazali później kto jest prawdziwym rodzicem i więcej go nie dręczyli gadaniem o swoich głupotach,dobry rodzic pomoże więcej bez przymusu!!!!
Pozdrawiam kobiety biedne na umyśle i oby więcej dzieci nie miały !
kasa kasa kasa.......
jak was nie stać same wychować dziecko to dajcie ojcu a same dajcie kasę tyle co możecie a jak nie możecie to nie dawajcie nic,to proste system na pasożyta to skandal !!
pytam się co wyprawiają SĄDY dlaczego pozwalają się znęcać pseudo matką nad biednym dzieckiem SKANDAL SKANDAL nie jedna z tych matek nie przeszła by badań psychiatrycznych a sądy dają im na wychowanie dzieci i tym skazują na udręki ze strony matki która sobie nie radzi ze swoją sytuacja.Zabrać i dać dziecko jednej ze stron którą stać na posiadanie dziecka !!!!! To proste.
Prośba do sądów dajcie społeczeństwu się rozwijać po żucie swoje interesy czy nie widzicie że to do niczego nie prowadzi,dajcie dzieciom godnie dorosnąć nie zwiększajcie i tak dużej patologi,GDZIE jest ta sprawiedliwość!!!!!!!!!!!!!
2013-08-07 11:31:59 83.21.151.* | Pola49
A co powiesz o kobiecie , która zawsze sama wychowywała dwie uposledzone w stopniu znacznym córki, brała kredyty, szarpała się, by dom utrzymac, bo tatus poleciał w siną dal za kochankami i dawał łaskawie na dzieci dopoki szkoły nie skończyły ( nauczanie indywidualne). Tez nazwiesz ją harpią a ich tatusia biedakiem? Skąd ta kobieta ma brac na opiekunki, pobyty w szpitalach - dojazdy po 100 km kosztują itd? Cóż to, mężczyźni są zwolnieni z wszelkich obowiązków? Kobieta ma za karę czy za co całe życie opiekowac sie chorymi dziecmi a ich tatus to nic? Szkoda słów nawet.
2013-02-21 13:04:13 79.50.238.* | osoba -kobieta
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [3]
Witam.
Czytając wszystkie wypowiedzi a raczej bzdury niektórych osób.
Czekam na dzień w Naszej Polsce jak sądy pójdą po rozum do głowy.Według mnie alimentacja powinna wyglądać tak
-rodzice powinni mieć oboje równy dostęp do dziecka matka nie powinna lub ojciec blokować widzeń z dzieckiem,ktoś lub jakieś osoby powinny to skontrolować, lub przy alimentach powinno to być ustalane od razu a nie osobne sprawy, czy coś w tym rodzaju....
- prezenty, szkoły prywatne,wakacje nie każdego stać na zapewnienie dziecku takich luksusów ,powinny w ogóle przez sąd być traktowane z przymrużeniem oka,podstawowe rzeczy są bardzo ważne,a luksus powinien być za zgodą osoby pozwanej musi być dobra wola a nie przymus !!!bo potem mamy dużo niepłacących alimenciarzy!!!
- Jestem za alimentami do 18 roku życia,dlatego że dzieci a raczej większość uczy się i pozna wtedy któremu z rodziców zależy na jego dobrze ,a i rodzice może będą się starać o dobre relacje miedzy sobą ,a nie na kasie im tylko będzie zależało,a i sady będą miały mniej do robotę .Pozdrawiam
2013-02-25 06:14:29 193.109.225.* | bisss
taaak jasne.Dla niektórych 400 zł alimentów to niesamowicie wysoka kwota, a nowe ubranie dla dziecka czy wizyta u lekarza to zbędny luksus. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A po 18 roku życia co niby? Dzieciak na studia a mamuśka na nocne rozkładanie towaru w markecie?
2013-02-21 14:39:18 Damaris11
Trochę żal mi się robi kiedy czytam takie odpowiedzi... nie wie co mam sądzić o tym co się dzieje w naszym kraju...
12 awans
2013-01-30 15:50:21 46.45.107.* | dżony
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [0]
W tym kraju jest nie prawo ,a bezprawie!Jak można ćpuna i hazardziste do końca zycia utrzymywać?Chyba takiego nieroba,nawet własnego syna ,wyslał bym na piwo do Abrahama!
15 awans
2013-01-29 21:01:33 83.1.81.* | hstrhwt
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [0]
To pic na wodę. Pracowałem jako kierowca. Codziennie robiłem minimum 600 km, a sąd zbadał że jestem zdrowy i silny i mogę po przyjeździe z trasy jeszcze pracować. A co z odpoczynkiem dziennym wynikającym z kodeksu pracy? Krew z nosa szła jak się trafiało, że dwa dni pod rząd po 800 km się robiło, a jeszcze do pracy. Powinno być krótko, do 20 lat i koniec.
2013-01-29 08:54:16 83.18.109.* | andy2024
Re: Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić? [3]
czy jeśli dziecko chleje albo ćpa to rodzic może płacić na niego alimenty do końca życia,a dziecko ma zabójczą motywację, żeby wziąć się do roboty...
2013-06-11 12:14:23 176.24.129.* | Vicek429
Moim zdaniem jest tak ze wiekszosc kobiet nieinteresuje dziecko tylko kasa zeby ja wydawac czytalem tutaj ze Jedna z matek ma 4500tysmiesiecznie alimentow I chce wiecej wstydzila by sie naprawde bo to jest typowy przyklad gdzie kobiety tylko leca na kase a nie interesuja sie dobrem dziecka bo tak szczeze gdzie dostanie 4500tys miesiecznie do Togo niechce sie ruszyc do pracy wlasnie takie kobietom dzieki powinny byc odbierane bo zamiast je kochac I pomagac Im to robia z dzieci maszykne do robienia kasy bo niechce I'm sie ruszyc do pracy wiekszosc facetow nieodeszla do tak sobie od kobiet to one w wiekszosci stwarzaja sztuczne problemy ,stekaja ze niema piniedzy jest im wiecznie zle ,a same sie nie rusza do pracy zeby polepszyc sytuacje I takim kobietom powinno sie odbierac dzieci bo one wlasnie licza na najwieksze alimenty nawet spotkalem sie z tym ze przy rozwodzie Jedna z kobiet chciala zeby maz jej placil za ubrania lub solarium wycieczki jak bedzie chciala gdzies jechac ,WSTydzila by sie bardzo bo ojciec placi na dzieci a ty chicest I chcesz wiecej a najlepsze jest ze wykorzystuja dzieci do Togo wszystkiego spotkalem sie tez z tym ze matka Brala specialnie dziecko zeby sie przy nim z ojcem klucic I wmawiala dziecku ze ojciec jest taki zly I ze nieobchodzi jego nic ,a to nie prawda wiec moi drodzy wiec kobiety to wcale niejest dobry material na matke ,ojciec jest w stanie oddac cale serce swemu dziecku,a matki to tylko traktuja dzieci jak maszynki do piniedzy wiec moji drodzy faceci leciej juz chyba zostac gejami bo masz swiety spokoj
2013-12-08 17:22:42 89.68.36.* | -kucharka Jarka
Niedaj Boże aby Twoja żona była inwalidką a pracy nigdzie nie ma "to będzie cicho w domu siedziała" i Ci skarpetki prała !
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły