Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematywzór podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  • Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

    Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest likwidacja stanowiska pracy. Przyczynę tę kwalifikuję się, jako przyczynę podstawową wypowiedzenia, zasadniczo leżącą po stronie
  • Zmiany w prawie w 2015 roku. 10 najważniejszych

    rozwiązanie takiej umowy jest praktycznie niemożliwe, chyba że w grę wchodzi dyscyplinarka. Po zmianach Kodeksu pracy zasady wypowiadania umów na czas określony będą takie, jak tych bezterminowych. Długość