Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematywymeldowanie z pobytu stałego bez zgody zameldowanego

wymeldowanie z pobytu stałego bez zgody zameldowanego

  • Brak adresu pozwanego

    nie wymaga. Odpowiedź: Przede wszystkim należy wskazać, iż miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Mimo, iż zameldowanie...