Money.plPrawo

Program Prawnik

Program Prawnik

Program Prawnik

Kompletna baza informacji o prawie

  • Program zawiera obowiązujące akty prawne z DU i MP, informację o ich zmianach, wersje historyczne i oczekujące, a także archiwum aktów już nieobowiązujących.

Pomoc w interpretacji przepisów

  • Bazę wykładni stanowią orzeczenia sądów (m.in. SN, NSA/WSA, TK, SA), tezy z piśmiennictwa, wyjaśnienia Urzędów i Izb Skarbowych oraz dokumenty prawa resortowego (Dzienniki Urzędowe m.in. Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, NBP).


Zawsze aktualne dane

  • Internetowa aktualizacja przepisów z DU i MP gwarantuje dostęp do najnowszych aktów prawnych oraz informacji o datach ich wydania, ogłoszenia, wejścia w życie itp.
  • Cały program aktualizowany jest co miesiąc i wysyłany Użytkownikom przez 12 miesięcy na płytach CD/DVD.

Wygoda użytkowania

  • Wzajemne powiązania dokumentów ułatwiają wszechstronną analizę problemów prawnych.
  • Skuteczne i intuicyjne narzędzia wyszukiwania sprawiają, że dostęp do informacji jest łatwy, a korzystanie z nich efektywne.

Orzeczenia
Orzeczenia
Piśmiennictwo
Piśmiennictwo
Indeks hasłowy
Indeks hasłowy
Akt
Akt

Szczegółowa zawartość programu - www.pcip.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą: tel. 0 801 376 006

Polskie Centrum Informacji Prawnej
ul. Kazimierza Wielkiego 27
50-077 Wrocław
tel. 801 376 006
www.pcip.pl


  • Adres publikacyjny: