Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5020/11
Numer wpisu:3407
Data wpisu:2012-07-30
Data wydania wyroku:2012-04-27
Sygnatura akt:XVII AmC 5020/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Ewa Szwedo
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za opóźnienie w doręczeniu przesyłek apteka nie ponosi odpowiedzialności"
Branża:Handel elektorniczny
  • Adres publikacyjny: