Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 3918/12
Numer wpisu:5060
Data wpisu:2013-07-31
Data wydania wyroku:2013-03-28
Sygnatura akt:XVII AmC 3918/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris"w Katowicach
Oznaczenie pozwanego:Jarosław Szczotka
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczane na stronie internetowej Sklepu opisy i zdjęcia produktów były zgodne ze stanem faktycznym Sprzedawca nie gwarantuje, że nie zawierają one błędów i braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń"
Branża:Handel elektornicz
  • Adres publikacyjny: