Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 2113/10
Numer wpisu:3051
Data wpisu:2012-04-12
Data wydania wyroku:2011-12-16
Sygnatura akt:XVII AmC 2113/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Paweł Miazga - "EnterNet Paweł Miazga"w Dęblinie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacja dotycząca przerw o których mowa w § 16 ust. 2 winna być wniesiona w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym Klient stwierdził wystąpienie takiej przerwy"
Branża:Usługi tetekomunikacyjne
  • Adres publikacyjny: