Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 2017/10
Numer wpisu:2947
Data wpisu:2012-03-23
Data wydania wyroku:2011-09-08
Sygnatura akt:XVII AmC 2017/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Cieślak - Biuro Usług Turystycznych Glob-Tur Krzysztof Cieślak w Rawiczu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje wniesione do Biura po upływie 14 dni od zakończenia Imprezy uznane będą za bezskuteczne"
Branża:Turytstyka
  • Adres publikacyjny: