urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto - Wrocław-Stare Miasto

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto
 • Adres: ul. Inowrocławska 4, 53-654 Wrocław-Stare Miasto
 • Telefony: 0-71 78-66-700
 • Fax: 0-71 78-66-750
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT61101016740006062221000000
  • VAT 11101016740006062222000000
  • PIT58101016740006062223000000
  • d.j.b.
  • in.d52101016740006062227000000
  • j.b.
  • wyd.96101016740006062230000000
  • doch.46101016740006062231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej