urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście - Wrocław-Śródmieście

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście
 • Adres: ul. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław-Śródmieście
 • Telefony: 0-71 343-53-76, 0-71 371-41-70
 • Fax: 0-71 344-55-56
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT41101016740005502221000000
  • VAT 88101016740005502222000000
  • PIT38101016740005502223000000
  • d.j.b.
  • in.d32101016740005502227000000
  • j.b.
  • wyd.76101016740005502230000000
  • doch.26101016740005502231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE