urząd skarbowy

Urząd Skarbowy we Włoszczowej - Włoszczowa

 • Nazwa: Urząd Skarbowy we Włoszczowej
 • Adres: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
 • Telefony: 0-41 394-10-62
 • Fax: 0-41 394-43-00
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT83101012380857912221000000
  • VAT 33101012380857912222000000
  • PIT80101012380857912223000000
  • d.j.b.
  • in.d74101012380857912227000000
  • j.b.
  • wyd.21101012380857912230000000
  • doch.68101012380857912231000000
  • NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE