urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek - Warszawa Targówek

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
 • Adres: ul. Dąbrowszczaków 14, 03-482 Warszawa Targówek
 • Telefony: 0-22 339-12-00
 • Fax: 0-22 619-30-18
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT48101010100165772221000000
  • VAT 95101010100165772222000000
  • PIT45101010100165772223000000
  • d.j.b.
  • in.d39101010100165772227000000
  • j.b.
  • wyd.83101010100165772230000000
  • doch.33101010100165772231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej