urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa Praga - Warszawa Praga

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Warszawa Praga
 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa Praga
 • Telefony: 0-22 509-18-00
 • Fax: 0-22 509-19-90
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT78101010100165642221000000
  • VAT 28101010100165642222000000
  • PIT75101010100165642223000000
  • d.j.b.
  • in.d69101010100165642227000000
  • j.b.
  • wyd.16101010100165642230000000
  • doch.63101010100165642231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej