urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów - Warszawa Mokotów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
 • Adres: ul. Postępu 16a, 02-676 Warszawa Mokotów
 • Telefony: 22 50 20 000
 • Fax: 22 50 20 218
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT03101010100165482221000000
  • VAT 50101010100165482222000000
  • PIT97101010100165482223000000
  • d.j.b.
  • in.d91101010100165482227000000
  • j.b.
  • wyd.38101010100165482230000000
  • doch.85101010100165482231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE