urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa Bielany - Warszawa Bielany

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Warszawa Bielany
 • Adres: ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa Bielany
 • Telefony: 0-22 569-32-00
 • Fax: 0-22 834-47-53
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT39101010100166102221000000
  • VAT 86101010100166102222000000
  • PIT36101010100166102223000000
  • d.j.b.
  • in.d30101010100166102227000000
  • j.b.
  • wyd.74101010100166102230000000
  • doch.24101010100166102231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej