urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo - Warszawa Bemowo

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo
 • Adres: ul. Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa Bemowo
 • Telefony: 0-22 570-88-03
 • Fax: 0-22 658-31-59
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT11101010100165512221000000
  • VAT 58101010100165512222000000
  • PIT08101010100165512223000000
  • d.j.b.
  • in.d02101010100165512227000000
  • j.b.
  • wyd.46101010100165512230000000
  • doch.93101010100165512231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej