urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Żywiec - Żywiec

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Żywiec
 • Adres: ul. Krasińskiego 11, 34-300 Żywiec
 • Telefony: 0-33 861-03-25
 • Fax: 0-33 861-39-85
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT91101012120014272221000000
  • VAT 41101012120014272222000000
  • PIT88101012120014272223000000
  • d.j.b.
  • in.d82101012120014272227000000
  • j.b.
  • wyd.29101012120014272230000000
  • doch.76101012120014272231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE