urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Żorach - Żory

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Żorach
 • Adres: ul. Wodzisławska 1, 44-240 Żory
 • Telefony: 0-32 478-85-30
 • Fax: 0-32 478-85-31
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT10101012123115422221000000
  • VAT 57101012123115422222000000
  • PIT07101012123115422223000000
  • d.j.b.
  • in.d98101012123115422227000000
  • j.b.
  • wyd.45101012123115422230000000
  • doch.92101012123115422231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE