urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Żeganiu - Żagań

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Żeganiu
 • Adres: ul. X-lecia 26, 68-100 Żagań
 • Telefony: 0-68 456-04-00
 • Fax: 0-68 456-04-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT02101017040033752221000000
  • VAT 49101017040033752222000000
  • PIT96101017040033752223000000
  • d.j.b.
  • in.d90101017040033752227000000
  • j.b.
  • wyd.37101017040033752230000000
  • doch.84101017040033752231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE