urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Zakopanem - Zakopane

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Zakopanem
 • Adres: ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane
 • Telefony: 0-18 201-56-64
 • Fax: 0-18 201-37-85
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT58101012700044442221000000
  • VAT 08101012700044442222000000
  • PIT55101012700044442223000000
  • d.j.b.
  • in.d49101012700044442227000000
  • j.b.
  • wyd.93101012700044442230000000
  • doch.43101012700044442231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE