urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Wołominie - Wołomin

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Wołominie
 • Adres: ul. Przejazd 2, 05-200 Wołomin
 • Telefony: 0-22 787-75-82
 • Fax: 0-22 776-40-60
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT49101010100160562221000000
  • VAT 96101010100160562222000000
  • PIT46101010100160562223000000
  • d.j.b.
  • in.d40101010100160562227000000
  • j.b.
  • wyd.84101010100160562230000000
  • doch.34101010100160562231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE